Page 12 - 2
P. 12

12

            Практичне значення одержаних результатів

            Встановлено, що для сталі 30ХМА з високим опором корозійному розтріс-

         куванню та чутливістю до корозійно-втомного руйнування в розчині NАСЕ


         асиметричні циклічні навантаження з амплітудою  ≤ 0,1 0,2 практично не впли-

         вають на величину порогових напружень за статичних навантажень. За вищих

         амплітуд циклічних навантажень витривалість сталі різко знижується і

         використовувати її для нафтогазовидобувного обладнання за наявності

         сірководню недоцільно.

            Визначено    порогові    коефіцієнти    інтенсивності    напружень    у

         стандартному сірководневому розчині NАСЕ, які за статичних і повторно-

                                                   ½
         статичних навантажень для сталі 30ХМА становлять 43,6 МПа·м , а для

                                                ½
         сталі 20 відрізняються незначно і дорівнюють 33,5 та 30,5 МПа·м відповідно.
         Ці значення практично задовільняють прийняті в інженерній практиці критерії

         використання сталей у сірководневих середовищах.

             Виявили, що пори у ЗЗ сталі 17Г1СУ, виконаному електродом УОНИИ-

         13/55Р, сумарною площею ~15% від площі його перерізу, не впливають на

         його механічні властивості. Пори, лінійні розміри яких не перевищують

         допустимих згідно з ВСН 012-88, знижують опір сірководневому


         корозійному розтріскуванню на ~20% і є неприпустимі за наявності

         асиметричних циклічних навантажень за амплітуд  а ≥ 0,2 0,2.

             Одержані результати використані на ТОВ “Укрспецмаш“ під час

         конструювання та виготовлення ємнісної та теплообмінної апаратури для

         нафтопереробної та хімічної промисловості та НВ ДП УкрНДІ

         нафтопереробної промисловості “МАСМА“ для вибору матеріалів для

         технологічного обладнання процесів нафтопереробки та нафтовидобутку у


         середовищах з різним вмістом хлоридів, H 2S та рН. Зокрема, для переробки

         високосірчистих нафт західного регіону України (Коханівське та Орховицьке

         родовища).
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17