Page 10 - 2
P. 10

10

         циклічних навантажень у сірководневому розчині NАСЕ.

            3. Встановити опір зварних з'єднань сталі 17Г1СУ корозійному

         розтріскуванню та корозійній втомі у стандартному сірководневому розчині

         NАСЕ.

            4. Вивчити вплив сірководню на швидкість корозії та наводнювання

         сталі 17Г1СУ у хлорид- та ацетатвмісних водних середовищах.

            5. Оцінити вплив статичних та симетричних і асиметричних циклічних

         навантажень на наводнювання сталей 20, 30ХМА, 17Г1СУ та 12Х21Н5Т у

         стандартному сірководневому розчині NACE.

            6. Визначити відповідальні чинники за корозійно-механічне руйнування

         трубних сталей за статичних та симетричних і асиметричних циклічних

         навантажень у сірководневих середовищах.

            Об’єкт дослідження: корозійно-механічне руйнування трубних сталей

         та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах.

            Предмет дослідження: закономірності впливу статичних та циклічних

         навантажень на наводнювання та опір корозійно-механічному руйнуванню

         трубних сталей у сірководневих середовищах.
             Методи дослідження

             Опір сталей та їх ЗЗ корозійному розтріскуванню оцінювали методом

         статичного одновісного розтягування стандартних циліндричних зразків.

         Статичну та повторно-статичну тріщиностійкість сталей вивчали на балкових

         зразках зі зазделегідь наведеною втомною тріщиною, які навантажували

         консольним згином на установках ДПІ-1. Для металографічних досліджень

         використовували сканівний електронний мікроскоп EVO-40XVP зі системою

         мікроаналізу INCA Energi 350 та оптичний Epiqant. Опір сталей

         малоцикловій КВ вивчали на машині ІМА-5 за частоти f = 1 Гц, а за сумісної

         дії статичних та циклічних навантажень – за f = 0,5 Гц. Кількість водню

         вимірювали методом вакуумної екстракції за температур 200 і 800 С.


         Швидкість корозії визначали гравіметричним методом.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15