Page 1 - 2
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

             ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА                                            На правах рукопису
                      ЧУЧМАН МАР’ЯН РОМАНОВИЧ                                               УДК 620.193.4            НАВОДНЮВАННЯ ТА ОПІР РУЙНУВАННЮ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ

             У СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА СТАТИЧНИХ ТА

                      ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ                05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії                    Дисертація на здобуття наукового ступеня


                         кандидата технічних наук

                                           Науковий керівник:

                                       Хома Мирослав Степанович

                                      доктор технічних наук, проф.

                             Львів – 2017
   1   2   3   4   5   6