ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

МН конференція «Сучасні проблеми механіки та математики», Львів, 22–25 травня 2018р.

22–25 травня 2018 року у Львові

відбудеться

Міжнародна наукова конференція

«Сучасні проблеми механіки та математики»,

присвячена 100-річчю Національної академії наук України

90-річчю від дня народження академіка

Ярослава Степановича Підстригача (1928–1990)

та 40-річчю створеного ним 

Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України.

 

Організатори заходу – Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка» й Українське товариство з механіки руйнування матеріалів.

Проходитиме захід в Інституті прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України та Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Мета зібрання – представлення й обговорення сучасних проблем і досягнень у галузі механіки та математики, зокрема, тих, що тісно пов’язані з науковою діяльністю академіка Я.С. Підстригача. Слід зазначити, що вченому належать ґрунтовні дослідження в галузі термодинаміки нерівноважних процесів, термомеханіки, механотермодифузії, магнітотермомеханіки електропровідних тіл, гідроакустики, механіки тіл із покриттями і поверхневих явищ та за іншими напрямами сучасної механіки. Я.С. Підстригач працював також над актуальними математичними проблемами механіки, прикладної математики й інших суміжних наук, постійно шукав нові форми співробітництва науки та виробництва.

 

Програмою конференції передбачено виголошення пленарних, секційних і стендових доповідей із таких проблем:

– математичне моделювання у механіці деформівних твердих тіл;

– математичні методи механіки та термомеханіки;

– механіка неоднорідних твердих тіл і наномеханіка;

– механіка контактної взаємодії, тіл з тріщинами та тонкими включеннями;

– динаміка неоднорідних середовищ;

– оптимізація та проектування елементів  конструкцій і біомеханічних систем;

– міцність і втома матеріалів;

– числові методи;

– теорія функцій і функціональний аналіз;

– диференціальні рівняння і математична фізика;

– алгебра, геометрія і топологія.

 

Заповнені реєстраційні форми учасників і матеріали доповідей приймаються до 15 березня 2018 року.

Додаткову інформацію, електронну версію реєстраційної форми та зразок оформлення матеріалів доповіді розміщено на веб-сторінці конференції – за адресою: http://www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018 .