ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Захист дисертації м.н.с. відділу №11 ФМІ НАНУ ХЛОПИК О.П. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

14 лютого 2018р. о 1600год.

у конференцзалі ФМІ НАН України

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02

Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка НАН України

відбудеться прилюдний захист дисертації

м.н.с. відділу №11 ФМІ НАНУ 

“Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів”

 

ХЛОПИК Ольги Петрівни

 

“ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ

НА СВІЖОУТВОРЕНІЙ ПОВЕРХНІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ”,

 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії.

 

Науковий керівник:

д.т.н., ст.н.с. Зінь Іван Миколайович,

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів,

завідувач відділу фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів

 

Офіційні опоненти:

д.т.н., професор Чигиринець Олена Едуардівна,

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ім. І. Сікорського МОН України (м. Київ),

завідувач кафедри фізичної хімії

 

д.т.н., професор Кунтий Орест Іванович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин