ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Захист дисертації м.н.с. відділу №3 ФМІ НАНУ СВІРСЬКОЇ Л.М. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

14 лютого 2018р. о 1400год.

у конференцзалі ФМІ НАН України

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02

Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка НАН України

відбудеться прилюдний захист дисертації

м.н.с. відділу №3 ФМІ НАНУ

“Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів”

 

СВІРСЬКОЇ Лесі Миколаївни

 

“СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ

ТЕПЛОТРИВКИХ СТАЛЕЙ КРІПИЛЬНОЇ АРМАТУРИ

ТА ГИНІВ ПАРОГОНІВ ТЕС”,

 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

 

Науковий керівник:

д.т.н., професор Студент Олександра Зиновіївна,

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів),

провідний науковий співробітник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів

 

Офіційні опоненти: 

д.т.н., професор Широков Володимир Володимирович,

Українська академія друкарства МОН України, м. Львів,

професор кафедри технології матеріалів і поліграфічного машинобудування

 

к.т.н., доцент Імбірович Наталія Юріївна,

Луцький національний технічний університет МОН України, м. Луцьк,

доцент кафедри матеріалознавства