ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2018 р.

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Про проведення конкурсу

науково-технічних проектів

наукових установ НАН України у 2018 р.

 

Згідно Розпорядження № 717 від 26 грудня 2017р. з метою сприяння впровадженню результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт установ НАН України:

1. Оголосити конкурс науково-технічних проектів наукових установ НАН України (далі – конкурс) для їх фінансування у 2018 р.

2. Конкурс провести відповідно до Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340 (текст постанови, положення про порядок конкурсного відбору НТ проектів установ НАН України, Додатки 1-6 шукайте за адресою: http://www1.nas.gov.ua/innovations/news/Pages/171213-340.aspx ).

3. Затвердити Умови конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН України у 2018 р. (додаються).

4. Головам секцій НАН України та академікам-секретарям відділень НАН України забезпечити:

– прийняття запитів на фінансування проектів з остаточним строком їх подання 23.02.2018;

– проведення експертизи проектів та рейтингової оцінки проектів відділеннями НАН України до 09.03.2018;

– здійснення наукової експертизи проектів незалежними експертами до 16.03.2018;

– конкурсний відбір проектів відповідною секцією НАН України та подання відібраних проектів на затвердження Президії НАН України до 23.03.2018 в межах коштів, передбачених бюджетом НАН України на 2018р.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

Президент Національної академії наук України

академік НАН України Б.Є.Патон

 

Головний учений секретар Національної академії наук України

академік НАН України В.Л.Богданов

 

Умови конкурсу науково-технічних проектів

наукових установ НАН України у 2018р.

Керуючись п.3 Положення про порядок конкурсного відбору науково-технічних проектів установ НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 13.12.2017 № 340, встановити, що до участі в конкурсі 2018 року допускаються проекти, що відповідають таким тематичним напрямам:

- економічне та інституційне забезпечення науково-технологічного і інноваційного розвитку;

- машинобудування та приладобудування;

- інформаційні та комунікаційні технології;

- енергетика та енергоефективність;

- раціональне природокористування;

- нові хімічні речовини та матеріали;

- нові матеріали, методи їх з'єднання та обробки;

- новітні біотехнології для охорони здоров'я, фармакології та агропромислового комплексу.

 

Участь у конкурсі передбачає виконання таких обов’язкових вимог:

1. Проект має завершуватися створенням конкурентоспроможної науково-технічної продукції (нові або істотно вдосконалені матеріали, продукти, процеси, пристрої, технології, системи, нові або істотно вдосконалені послуги, введені в дію нові конструктивні чи технологічні рішення, завершені випробування, розробки, що впроваджені або можуть бути впроваджені в суспільну практику).

2. Строк виконання проекту до 1 року.

3. Схвалення проекту вченою (науково-технічною) радою відповідної установи НАН України.

4. З метою надання переваг вагомим проектам, які передбачають розв’язання проблем галузей економіки, а також враховуючи, що середня вартість науково-технічних проектів в останні роки становить близько 300 тис. грн., визначити, що вартість виконання проекту має становити не менш як 200 тис.грн.

5. Наявність завершеної роботи, що може бути впроваджена в короткі строки, або розробки, що потребує незначного доопрацювання.

6. Обов’язкова наявність партнера з виконання проекту, підписання з ним попереднього договору із зазначення його форми участі (фінансова,  матеріальна, послуги тощо), а також часу та місця можливого впровадження розробки. Обсяг інвестування в проект з боку партнера має бути не меншим за обсяг фінансування проекту від НАН України.

7. Формування та друк запитів на виконання науково-технічних проектів має здійснюватись виключно в системі РІТ НОД НАН України, яка знаходиться за посиланням tema-ndr.nas.gov.ua. Вхід до зазначеної системи можливий лише за наявності облікового запису в ЦМСС НАН України та відповідної ролі користувача РІТ НОД НАН України.

 

 

Виконавець: Алєксєєва 239 67 94

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3683