ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

VIIІ Укр. з‘їзд з електрохімії, VI НП семінар «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», 4–7 червня 2018 року, Львів

 

Друге інформаційне повідомлення

Львів – 2017

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

VIIІ Українського з‘їзду з електрохімії

за участю закордонних вчених

та

VI Науково-практичного семінару

студентів, аспірантів і молодих учених

“Прикладні аспекти електрохімічного аналізу”,

присвячених 100-річчю Національної академії наук України,

які будуть проведені

4–7 червня 2018 року

на базі

Львівського національного університету імені Івана Франка

Місто Лева запрошує Вас!

 

Робочі мови: українська, англійська

 

Тематика з’їзду:

Фундаментальні та прикладні проблеми електрохімії:

- електрохімічна термодинаміка;

- теорія провідності розчинів та розплавів електролітів;

- кінетика та механізми електрохімічних процесів;

- технічна електрохімія;

- електрохімічна енергетика;

- фотоелектрохімія;

- сенсорика та електрохімічні методи аналізу

 

Під час з’їзду працюватимуть такі секції:

- Секція 1. Фундаментальні проблеми електрохімії та електрохімічна кінетика.

- Секція 2.  Хімічна енергетика та технічна електрохімія.

 

Представлення результатів досліджень буде можливе у вигляді:

- пленарної (до 30–40 хв) чи секційної усної (до 15–20 хв) доповіді;

- стендової доповіді (плакат формату А1);

- заочної публікації матеріалів без особистої участі у з’їзді / семінарі.

Окрім того, можлива участь у роботі конференції без представлення доповіді.

 

УВАГА! Від одного автора приймається не більше двох доповідей.

 

Найкращі доповіді за поданням Програмного комітету  конференції будуть рекомендовані до друку

у фахових виданнях України з хімічних чи технічних наук, а саме:

- Вісник Львівського університету, Серія хімічна;

- Питання хімії та хімічної технології;

- Праці Наукового товариства ім. Шевченка, Хімічні науки;

- Український хімічний журнал;

- Хімія металів та сплавів.

 

Оргвнесок

Величина оргвнеску за участь в роботі конференції складає:

- 600 грн. – для вчених з науковим ступенем (віком понад 35 років);

- 350 грн. – для молодих вчених (до 35 років);

- 250 грн. – при заочній публікації матеріалів

без особистої участі у з’їзді / семінарі

 

Оргвнесок частково покриває витрати на підготовку та друк матеріалів конференції, канцелярські товари, оренду приміщень та обладнання, товариську вечерю-зустріч учасників конференції, чай / каву під час перерв між сесійними засіданнями, рекламно-інформаційне забезпечення.

 

Публікація матеріалів:

Тези доповідей, включені в Програму з’їзду / семінару,

будуть опубліковані у Матеріалах конференції, які автори отримають під час

реєстрації перед початком з’їзду / семінару.

 

Учасникам, які прийматимуть участь у з’їзді заочно (оплатили лише публікацію матеріалів),

Матеріали конференції будуть надіслані в електронному вигляді (файлом у pdf-форматі)

на їхню електронну адресу.

 

Загальний обсяг тез доповідей (включаючи назву, інформацію про авторів, анотацію, ключові слова, рисунки, таблиці, перелік посилань) становить 3 повні сторінки тексту українською або англійською мовою.

 

АВТОРАМ НЕОБХІДНО у терміни подані нижче надіслати на електронну адресу організаційного комітету

viii.ukrelectrochemcongress@gmail.com

електронні версії Заявки про участь та Тез доповідей, а також

(поштовим переказом з обов’язковим зазначенням прізвища та ініціалів доповідача)

оргвнесок за участь в конференції на адресу:

інженеру Бодаковській Юлії Володимирівні,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

хімічний факультет,

кафедра фізичної та колоїдної хімії,

вул. Кирила і Мефодія, 6/8,

79005 Львів

 

Макет оформлення тез доповідей з детальною інформацією про правила їхнього оформлення, а також форму Заявки-анкети на участь в роботі з’їзду/семінару можна знайти на Інтернет-сторінці конференції:

http://chem.lnu.edu.ua/research/conferences

 

ТЕРМІНИ:

- Подання заявки та тез доповідей в оргкомітет конференції – до 31 березня 2018 року;

- Оплата оргвнеску учасниками з’їзду/семінару – до 30 квітня 2018 року;

- Формування програми конференції та розсилка третього інформаційного

повідомлення (програма-запрошення) – до 15 травня 2018 року;

- Подання тексту статей за матеріалами виступів на конференції

у редколегії фахових журналів – до 15 жовтня 2018 року;

 

Співорганізатори:

Міністерство освіти та науки України

Національна академія наук України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукова рада НАНУ з проблеми “Електрохімія”

Інститут загальної та неорганічної хімії

ім. В. І. Вернадського НАНУ

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Співголови:

Омельчук А.О., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Решетняк О.В., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Заступники голови:

Аксіментьєва О.І., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Дубенська Л.О., ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів;

Вчений секретар:

Глущак Т.С., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, м. Київ;

Секретаріат:

Бодаковська Ю.В., Макогон В.М., Стеців Ю.А.,

ЛНУ ім. Івана Франка, м. Львів.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса оргкомітету:

Кафедра фізичної та колоїдної хімії,

Хімічний факультет

Львівського національного університету імені Івана Франка,

Вулиця Кирила і Мефодія, 6

79005, м. Львів

Телефон: (032) 260-03-97

Інтернет-сторінка конференції:

http://chem.lnu.edu.ua/research/conferences

Електронна адреса:

viii.ukrelectrochemcongress@gmail.com

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції