ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

31 січня 2018 року під головуванням президента Національної академії наук України академіка Б.Є. Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України.

У межах зібрання було, зокрема, заслухано дві наукові доповіді. З теми «Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу в клітини» виступив завідувач відділу регуляції проліферації клітини і апоптозу Інституту біології клітини НАН України (м. Львів) член-кореспондент НАН України Р.С. Стойка.

Доповідь «Здобутки та перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування» виголосив генеральний директор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського член-кореспондент НАН України В.І. Попик (м. Київ).

Крім того, члени Президії НАН України розглянули низку поточних питань, серед яких – проведення ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки, виконання рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, робота аспірантури й докторантури наукових установ НАН України.

 

Більше дізнавайтеся цього тижня зі спеціального прес-релізу в розділі «Засідання Президії»( http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx )  на веб-сайті НАН України.

 

Фото: прес-служба НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

 

На сайті НАН України

відкрито новий інформаційний ресурс

“Охорона прав інтелектуальної власності та

трансфер технологій в наукових установах”

http://ipr.nas.gov.ua/

 

Сайт присвячений наданню інформації щодо актуальних питань охорони інтелектуальної власності, що включає:

 • права на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за бюджетні кошти,
 • охорона прав інтелектуальної власності при реалізації проектів Рамкової програми досліджень та інновацій ЄС «Горизонт 2020»;
 • службові об’єкти права інтелектуальної власності,
 • укладання договорів з винахідниками, авторами;
 • виплата винагороди;
 • проведення патентних досліджень;
 • патентна інформація вільного доступу;
 • охорона конфіденційної інформації;
 • підрозділи з питань трансферу технологій;
 • трансфер технологій, укладання договорів;
 • використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 • створення господарських товариств з метою використання об’єктів права інтелектуальної власності;
 • патентно-кон’юнктурні дослідження;
 • наукові публікації та авторське право, ліцензії вільного доступу при виданні наукових журналів, застосування знаку охорони авторського права;
 • оцінка майнових прав інтелектуальної власності, визначення ставок роялті;
 • облік об’єктів права інтелектуальної власності; бухгалтерський облік нематеріальних активів; звітність, відкриття наукових тем; контроль діяльності у сфері трансферу технологій та охорони інтелектуальної власності.

 

Наводяться законодавчі акти та акти НАН України з питань охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Наведено інформацію щодо результатів щорічного Конкурсу установ НАН України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні та використанні  об’єктів інтелектуальної власності та за звання “Винахідник  року Національної академії наук України”

 

Особливість надання інформації – також її розміщення для цільових груп користувачів:

 • винахідники та автори;
 • підприємці;
 • підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • редакції наукових журналів.

 

На сайті передбачено розміщення відповідей на поширені запитання від наукових установ та їх працівників з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій. Відповіді готуються фахівцями Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН  України.

Також на сайті передбачено наведення новин щодо охорони прав інтелектуальної власності у науково-технічній сфері.

Підтримання сайту здійснюється Центром досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України.

 

У зв’язку з зацікавленістю у розвитку сайту розробники сайту були б вдячні за поради та співпрацю з фахівцями наукових установ НАН України та інших установ щодо вдосконалення сайту.

Це стосується можливого розміщення на сайті методичних матеріалів (посилань на них) щодо комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності; трансферу технологій у бюджетній сфері тощо. Передбачається розміщення інформації щодо прикладів комерціалізації розробок наукових установ НАН України, формування посилань на методичні іноземні видання щодо трансферу технологій тощо.

 

Контактні дані ЦДІВТТ НАН України:

e-mail: ciptt@nas.gov.ua

тел. (044) 239-67-59, 239-67-64, 239-65-02.

«Одна з найважчих проблем української вищої освіти – це відірваність від ринку праці. Ми зараз, наприклад, випускаємо багато інженерів, але наші підприємства мають проблему підбору кадрів, вони не можуть взяти випускника з дипломом магістра – він просто не готовий до роботи. Цю проблему треба вирішувати, і саме дуальне навчання є тією моделлю, яка найкраще придатна для цього. Але вона потребує дуже серйозної законодавчої роботи. Тому що все, що ми робимо зараз з впровадження дуального навчання, це лише експеримент. Однак, гадаю, що відповідно до Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, яку схвалила Колегія МОН, протягом 2018 року ми виконаємо основну роботу з правового забезпечення процесу», – зазначив Володимир Ковтунець.

Щоб повноцінно впровадити дуальне навчання в Україні, треба серйозно змінити законодавство – відповідні новації МОН готуватиме впродовж 2018 року. Про це повідомив перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець 29 січня 2018 року під час прес-конференції, присвяченої дуальній освіті в Україні.

Він підкреслив, що зміна законодавства під дуальну освіту потрібна була не лише в Україні. Зокрема, МОН зараз вивчає досвід 7 країн, в яких успішно працює дуальне навчання, і кожна з цих країн мала значно змінити своє законодавство.

Водночас перший заступник наголосив, що впровадження дуальної освіти – це також величезний обсяг роботи для вишів. Їм потрібно мати пул підприємств, які готові не просто брати студентів на роботу, а навчати їх - організовувати на робочому місці навчальний процес.

«Суть дуальної освіти полягає в тому, що студент з якогось моменту частину навчання проводить на робочому місці. Це не практика, а саме навчання, яке студент проходить працюючи. Це повноцінне виконання обов’язків, отримання заробітної плати і паралельне здобуття знань», – пояснив Володимир Ковтунець.

 

Довідково:

Конкурентноспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання.

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... Вперед >>