ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Шановні колеги, друзі!

Звертаюсь також до великого загалу українських вчителів фізики і астрономії, щоб доповісти, що Національна академія наук України виконала доручення Міністерства освіти і науки України, запропонувавши проекти програм з фізики і астрономії як окремих навчальних предметів у загальноосвітніх школах.

Нагадаю, що 3 жовтня 2017 року попередні проекти програм були оприлюднені на сайті НАН України та у Фейсбуці для всебічного обговорення. Програмні комісії ретельно вивчали думки, що висловлювалися в обговоренні, аналізували всі зауваження, що надходили й іноді суперечили одне одному, намагалися досягти максимально збалансованого та узгодженого результату. І сьогодні, 20 жовтня ц.р. доопрацьовані проекти програм оприлюднюються у тому вигляді, у якому планується їх офіційно передати до МОН України.

Звертаючись до всіх вас, дозвольте висловити щиру подяку всім тим, хто виявився не байдужим до цих ключових предметів шкільного навчання, висловив свої думки, побажання та пропозиції.

 

Не можу не засвідчити, що й комісії, а з фізики – це:

Локтєв В.М.  –  голова, академік НАН України, академік-секретар ВФА НАН України, завідувач кафедри загальної і теоретичної фізики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;

Анісімов І.О. – доктор ф.-м. наук, професор, декан факультету радіофізики, електроніки і комп’ютерних систем КНУ імені Тараса Шевченка, президент Українського фізичного тов-ва, Заслужений діяч науки і техніки України, м.Київ;

Вільчинський С.Й. – доктор ф.-м. наук, професор, завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету того ж університету, м. Київ;

Гельфгат І.М.  –   кандидат ф.-м. наук, Заслужений вчитель України, викладач фізики Харківського ф.-м. лицею № 27, м. Харків;

Зинчук В.М.  –  викладач фізики та фізичного практикуму Природничо-наукового лицею № 145, м. Київ;

Кремінський Б.Г. –  доктор пед. наук, Заслужений вчитель України, головний науковий співробітник Інституту модернізації освіти, м. Київ;

Овсянніков О.А. – викладач фізики Українського ф.-м. ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ;

Орлянський О.Ю. – кандидат ф.-м. наук, доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро;

Пасіхов Ю.Я. – Народний вчитель України, викладач фізики ф.-м. гімназії № 17,  м. Вінниця,

і з астрономії

Яцків Я.С. – голова, академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, президент Української астрономічної асоціації;

Івченко В.М. – доктор ф.-м. наук,  професор, завідувач кафедри астрономії і фізики космосу, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ;

Казанцев А.М. – кандидат ф.-м. наук, співробітник Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ;

Ващенко О.П. – старший викладач кафедри експериментальної і теоретичної фізики і астрономії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, м. Київ;

Крячко І.П. – завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України,  м. Київ,

весь відведений на підготовку програм час працювали самовіддано та відповідально, щотижня зустрічаючись для аналізу поточних результатів і щодня знаходячись у практично неперервному телефонному або електронному зв’язку.

Працюючи над програмами, члени комісій виходили з накопиченого за багато років досвіду викладання природничих наук в середніх школах і прагнули поєднати традиції у навчанні фізики і астрономії з необхідністю певного оновлення змісту та використовуваних загальних методичних підходів до навчання. У підсумку, підготовлено три варіанти програм з фізики, які, що надзвичайно суттєво, мають єдину концепцію, втілюють системність матеріалу, пов’язані та узгоджені між собою спільною методологією і відрізняються лише ступенем глибини подачі теоретичного матеріалу та його практичного закріплення. Тому при необхідності або бажанні будь-який учень чи учениця без проблем може перейти з одного рівня вивчення фізики на інший, оскільки програми є синхронізованими. Такий підхід ми вважаємо дуже важливим, оскільки фізика дотепер залишається найбільш загальним і вичерпним джерелом для світоглядного пізнання природи і Всесвіту. Водночас, будова і еволюція останнього є прерогативою науки астрономії, яка у своїх методах і засадах, спираючись на фундаментальні фізичні закони, осмислює і узагальнює їх для вивчення Сонця і Сонячної системи, та й усього оточуючого Землю безмежного простору. Саме тому як окремі підготовлені також варіанти програм з астрономії, які, до речі, їхній авторський колектив узгодив з програмами з фізики.

Усі програми, з якими наразі можна ознайомитись на сайті, готові, на наш погляд, до впровадження вже з наступного навчального року, а сам процес прийняття знаходиться у компетенції МОН України.

Вважаємо, що у разі схвалення та впровадження пропонованого нами пакету програм, виграють усі, для кого поняття розвитку інтелекту не є порожніми словами, а головне – рідна країна, якій буде на кого спиратися у побудові свого високо розвинутого і високо технологічного суспільства майбутнього, яке посідатиме достойне та авторитетне місце у світовій спільноті передових держав.

Слава Україні!

 

З повагою, В.М. Локтєв

 

Програми з фізики:

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/physics_in_school.pdf

 

Програми з астрономії:

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/astronomy_in_school.pdf

20 жовтня 2017 року  

в актовому залі головного корпусу ФМІ НАНУ

відбулося засідання наукового семінару

“Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування”,

на якому слухалась доповідь

к.т.н., с.н.с. відділу №3

“Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів”

ФМІ НАН України

 

ЗВІРКО Ольги Іванівни

“Розроблення методології діагностування корозійно-водневої деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації"

(за матеріалами докторської дисертації;

спеціалізація: 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій )

 

 

Керівник семінару: академік НАН України Назарчук З.Т.

Секретар семінару: д.ф.-м.н. Куриляк Д.Б.

19 жовтня 2017 року  

в актовому залі головного корпусу ФМІ НАНУ

відбулося засідання наукового семінару

“Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування”,

на якому слухалась доповідь

к.ф.-м.н., н.с. відділу №5 “Оптико-цифрових систем діагностики”

ФМІ НАН України

 

ДЕМ’ЯНИШИН Наталії Михайлівни

“Фотопружні властивості низькосиметричних матеріалів"

(звіт за результатами третього року докторантури)

 

Керівник семінару: академік НАН України Назарчук З.Т.

Секретар семінару: д.ф.-м.н. Куриляк Д.Б.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews