ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

26 жовтня 2017 р.

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

засідання Вченої ради інституту

 

На засіданні Вченої ради ФМІ НАН України були розглянуті такі питання:

1. Директор ФМІ НАНУ академік З.Т. Назарчук повідомив, що на основі попередніх висновків, зроблених в результаті перевірки діяльності Інституту за період 2012-2016 рр., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України визнано потужною академічною науковою установою в області корозії матеріалів, інформаційних технологій діагностики та дистанційного зондування і присвоєно категорію А. Остаточний вердикт має винести Міністерство освіти і науки України та Національна рада України з питань розвитку науки і технологій.

2. Звіт за завершеною у 2017 р. темою відомчого замовлення 10–ІІІ-108-5 “Встановлення впливу концентрації водню в металі на міцність та роботоздатність низьколегованих сталей за умов їх статичного та циклічного навантаження у воденьвмісних середовищах” представив зав. від. №10 д.т.н. І.М. Дмитрах.

3. Було заслухано звіти докторантів Інституту О.І. Звірко, І.Я. Долінської та Н.М. Дем’янишин, які визнано успішними.

4. Як зазначив голова комісії по зарахуванню до аспірантури ФМІ НАНУ заст. директора ФМІ НАНУ В.Р. Скальський, яка відбулась 13 жовтня, по спеціальностям прикладна математика та матеріалознавство зараховано четверо аспірантів, керівниками яких будуть доктори технічних наук Гембара О.В., Андрейків О.Є., Рудавський Д.В., Юзефович Р.М.

5. На посаду м.н.с. у від. фізико-хімічних методів протикорозійного захисту (№11) обрано Хлопик Ольгу Петрівну.

6. К.т.н. Л.Ф. Франкевич розповіла про науково-технічну конференцію молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАНУ та YSF-2017 (Міжнародний форум молодих учених з прикладної фізики та інженерії).

На XXV КМН-2017 було 64 доповіді по 4 напрямках, відбулося пленарне засідання, на якому з цікавими доповідями виступили д.т.н. Андрейків О.Є., д.т.н. Никифорчин Г.М., д.т.н. Зінь І.М., к.т.н. Досин Д.Г. У конференції прийняли участь близько 60 науковців з різних міст України. У 4-х напрямках було визначено переможців. Найкращі доповіді будуть надруковані у фаховому журналі ФМІ НАНУ “Фізико-хімічна механіка матеріалів” та міжвідомчому збірнику ФМІ НАНУ “Відбір і обробка інформації”. Наступну конференцію заплановано провести у 2019р.

Науковці ФМІ НАНУ також взяли участь у Міжнародному форумі молодих учених з прикладної фізики та інженерії YSF-2017, який проводився у Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка. У форумі взяли участь 138 учасників з 17 міст України і 12 – іноземних. Були запрошені спікери: Проф. Григорій Кварлес, США; Доктор Томі Себастіан, США; Доктор Валерій Заворотний, США; DSci Валерія Трусова, Харків Україна; Доктор Патрік Маглі, Німеччина; Доктор Карлос Ронсеро-Клементе, Іспанія; Доктор Леонід Пономаренко, Великобританія.

За проведену організаційну роботу дирекція ФМІ НАНУ висловила подяку організаторам конференції та форуму Людмилі Франкевич та Віктору Лисечко.

7. Про дотримання співробітниками Інституту розпорядку роботи говорив директор Інституту академік З.Т.Назарчук.

25 жовтня 2017 року

в актовому залі головного корпусу ФМІ НАНУ

відбулося

засідання наукового семінару

“ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ КРИХКОГО РУЙНУВАННЯ”,

на якому був представлений звіт за результатами НДР 10-III-108-15

доктором технічних наук, зав.від. №10

“Фізичних основ руйнування та

міцності матеріалів в агресивних середовищах” НАН України

 

Ігорем Миколайовичем Дмитрахом

“Встановлення впливу концентрації водню в металі

на міцність та роботоздатність низьколегованих сталей

за умов їх статичного та циклічного навантаження

у воденьвмісних середовищах”

 

 

Керівник семінару: академік НАН України Панасюк В.В.

Організа́ція Об'є́днаних На́цій (ООН) — глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945р. на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки та розвиток співробітництва між державами світу.

Головні органи ООН:

Генеральна Асамблея (ГА), Рада Безпеки (РБ), Секретаріат (генеральний секретар обирається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки на 5 років), Міжнародний Суд,  Економічна і соціальна рада; Рада з Опіки.

Штаб-квартира розташована у Нью-Йорку.

Члени-засновники — 51 держава (в т. ч. Україна).

Станом на 1998 рік ООН нараховувала 185 держав-членів. З 14 липня 2011 року має 193 держави-члени. Західна Сахара та інші маленькі держави не приєднались до ООН через їх невизнання.

Організація фінансується з обов'язкових та добровільних внесків від своїх держав-членів, і користується шістьма офіційними мовами: арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Організація_Об%27єднаних_Націй

 

Долі нашої держави й Організації Об’єднаних Націй тісно пов’язані.

Україна 1945 року стала однією з країн-засновниць ООН та взяла активну участь у розробці її Статуту, а Організація у свою чергу впродовж всього радянського періоду була єдиним форумом, який дозволяв світові бачити Україну як суверенну державу.

З часу набуття незалежності України у серпні 1991 року членство в ООН було і залишається одним із зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави.

Будучи відданій справі підтримання міжнародного миру та безпеки, навіть в умовах збройної агресії Росії проти нашої держави, Україна продовжує брати активну участь в операціях ООН з підтримання миру у різних куточках світу, робить помітний внесок у діяльність ООН у питаннях захисту прав людини, роззброєння та сталого розвитку. За час свого членства в Організації Україна чотири рази обиралася непостійним членом Ради Безпеки, шість разів – членом Економічної і Соціальної Ради, тричі – членом Ради ООН з прав людини. У 1997 р. Міністр закордонних справ України Г.Й.Удовенко обіймав посаду Голови 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН – найвищої посади в ООН. На цій сесії було ухвалено всеосяжну програму реформування Організації.

Своєю наполегливою та змістовною діяльністю в Організації та, зокрема, активною роботою в Раді Безпеки ООН, Україна заслужила авторитет серед держав-членів Організації як надійний та прогнозований партнер, який твердо та неухильно дотримується Цілей та Принципів Статуту ООН та норм міжнародного права.

Сьогодні Україна як ніколи потребує сильної, рішучої та дієвої ООН, насамперед у захисті фундаментальних міжнародно-правових принципів, таких як повага до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів.

Організація Об’єднаних Націй є і має залишатися центром зусиль світової спільноти у підтриманні миру та боротьбі з викликами сучасності - транснаціональним тероризмом, використанням сили в міжнародних відносинах, розповсюдженням зброї масового знищення, кризою біженців, бідністю, порушенням прав людини, вразливістю довкілля.  Масштаб викликів вимагає нашої рішучої та спільної відповіді.

Україна і надалі буде активним учасником цих колективних зусиль.

Україна завжди виступала за необхідність реформування ООН з тим, щоб Організація могла вчасно й адекватно відповідати на більшість невідкладних глобальних викликів. У цьому зв’язку ми вітаємо зусилля, які Генеральний секретар А.Гутерріш з першого дня свого обрання докладає для розробки і реалізації повноцінного та всеохоплюючого порядку денного реформування ООН.

ООН – це не лише Нью-Йорк, Женева та Відень, а також Париж, оскільки саме тут знаходиться ЮНЕСКО – осередок прийняття ключових рішень у галузі освіти, науки та культури, та Найробі, в якому розташовані структури ООН з населених пунктів та захисту довкілля.

Цьогорічне відзначення Дня ООН в Україні позначено ухваленням 18 жовтня 2017 р. Кабінетом Міністрів рішення про підписання Рамкової програми партнерства, яка визначає стратегічні напрямки співпраці між Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй на 2018-2022 роки. Згідно з Рамковою програмою впродовж п’яти років на цілі проектної діяльності в Україні організації системи ООН планують мобілізувати 675 млн. дол. США.

Офіс ООН в Києві, під дахом якого працюють 17 спеціалізованих установ, фондів та програм ООН, здійснює проектну діяльність з широкого спектра питань, пов’язаних зі сталим розвитком, охороною довкілля, демократичним врядуванням, захистом прав людини, боротьбою з епідемією ВІЛ/СНІД, і є одним з найбільш розгалужених та численних офісів ООН у світі.

Відзначаємо діяльність в Україні Моніторингової місії ООН з прав людини та Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема, у сфері встановлення та документування фактів порушень прав людини російською окупаційною владою в Автономній Республіці Крим.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews