ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

27 жовтня 2017р.

в актовому залі ГК ФМІ НАНУ

відбулося

засідання наукового семінару

«Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування»,

на якому виступив

претендент на посаду старшого наукового співробітника

к.т.н., н.с. лаб. №9 вібродіагностики

Мацько Іван Йосипович

з доповіддю

«Методи коваріаційного аналізу векторних

періодично нестаціонарних випадкових процесів

при виявленні дефектів обертових вузлів механізмів»

 

 

Керівник: академік НАНУ Назарчук З.Т.

Секретар: д.ф.-м.н. Куриляк Д.Б.

26 жовтня 2017 р.

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

засідання Вченої ради інституту

 

На засіданні Вченої ради ФМІ НАН України були розглянуті такі питання:

1. Директор ФМІ НАНУ академік З.Т. Назарчук повідомив, що на основі попередніх висновків, зроблених в результаті перевірки діяльності Інституту за період 2012-2016 рр., Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України визнано потужною академічною науковою установою в області корозії матеріалів, інформаційних технологій діагностики та дистанційного зондування і присвоєно категорію А. Остаточний вердикт має винести Міністерство освіти і науки України та Національна рада України з питань розвитку науки і технологій.

2. Звіт за завершеною у 2017 р. темою відомчого замовлення 10–ІІІ-108-5 “Встановлення впливу концентрації водню в металі на міцність та роботоздатність низьколегованих сталей за умов їх статичного та циклічного навантаження у воденьвмісних середовищах” представив зав. від. №10 д.т.н. І.М. Дмитрах.

3. Було заслухано звіти докторантів Інституту О.І. Звірко, І.Я. Долінської та Н.М. Дем’янишин, які визнано успішними.

4. Як зазначив голова комісії по зарахуванню до аспірантури ФМІ НАНУ заст. директора ФМІ НАНУ В.Р. Скальський, яка відбулась 13 жовтня, по спеціальностям прикладна математика та матеріалознавство зараховано четверо аспірантів, керівниками яких будуть доктори технічних наук Гембара О.В., Андрейків О.Є., Рудавський Д.В., Юзефович Р.М.

5. На посаду м.н.с. у від. фізико-хімічних методів протикорозійного захисту (№11) обрано Хлопик Ольгу Петрівну.

6. К.т.н. Л.Ф. Франкевич розповіла про науково-технічну конференцію молодих науковців і спеціалістів ФМІ НАНУ та YSF-2017 (Міжнародний форум молодих учених з прикладної фізики та інженерії).

На XXV КМН-2017 було 64 доповіді по 4 напрямках, відбулося пленарне засідання, на якому з цікавими доповідями виступили д.т.н. Андрейків О.Є., д.т.н. Никифорчин Г.М., д.т.н. Зінь І.М., к.т.н. Досин Д.Г. У конференції прийняли участь близько 60 науковців з різних міст України. У 4-х напрямках було визначено переможців. Найкращі доповіді будуть надруковані у фаховому журналі ФМІ НАНУ “Фізико-хімічна механіка матеріалів” та міжвідомчому збірнику ФМІ НАНУ “Відбір і обробка інформації”. Наступну конференцію заплановано провести у 2019р.

Науковці ФМІ НАНУ також взяли участь у Міжнародному форумі молодих учених з прикладної фізики та інженерії YSF-2017, який проводився у Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка. У форумі взяли участь 138 учасників з 17 міст України і 12 – іноземних. Були запрошені спікери: Проф. Григорій Кварлес, США; Доктор Томі Себастіан, США; Доктор Валерій Заворотний, США; DSci Валерія Трусова, Харків Україна; Доктор Патрік Маглі, Німеччина; Доктор Карлос Ронсеро-Клементе, Іспанія; Доктор Леонід Пономаренко, Великобританія.

За проведену організаційну роботу дирекція ФМІ НАНУ висловила подяку організаторам конференції та форуму Людмилі Франкевич та Віктору Лисечко.

7. Про дотримання співробітниками Інституту розпорядку роботи говорив директор Інституту академік З.Т.Назарчук.

25 жовтня 2017 року

в актовому залі головного корпусу ФМІ НАНУ

відбулося

засідання наукового семінару

“ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ КРИХКОГО РУЙНУВАННЯ”,

на якому був представлений звіт за результатами НДР 10-III-108-15

доктором технічних наук, зав.від. №10

“Фізичних основ руйнування та

міцності матеріалів в агресивних середовищах” НАН України

 

Ігорем Миколайовичем Дмитрахом

“Встановлення впливу концентрації водню в металі

на міцність та роботоздатність низьколегованих сталей

за умов їх статичного та циклічного навантаження

у воденьвмісних середовищах”

 

 

Керівник семінару: академік НАН України Панасюк В.В.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews