ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

15 березня 2018 року Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен у рамках свого триденного офіційного візиту до України відвідав Львівську національну наукову бібліотеку України (ЛННБУ) імені В. Стефаника.

 

Зустріч відбулася в приміщенні Австрійської бібліотеки, що функціонує у структурі ЛННБУ імені В. Стефаника з 1992 року.

З вітальним словом виступив виконувач обов’язків генерального директора ЛННБУ імені В. Стефаника кандидат педагогічних наук Василь Ферштей, який наголосив на важливості співпраці з Федеральним міністерством європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія з метою задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів і студентів. Від імені Президії НАН України Федерального Президента привітав голова Західного наукового центру НАН України та МОН України академік Зіновій Назарчук, який відзначив активну співпрацю львівських учених із науковими осередками Відня, Лінца, Ґрацу й високо оцінив підписану напередодні Угоду про співробітництво у галузях освіти, науки та культури між Україною і Австрією.

Федеральний Президент Австрії взяв участь у презентації видавничих проектів Австрійського бюро кооперації, що є культурним партнером ЛННБ України імені В. Стефаника, а саме – німецького перекладу графічної новели «Герой поневолі» за оповіданням Івана Франка (видавництво «Леополь», Львів) і «Літературного путівника по Львову» (видавництво «Класика», Львів).

Презентацію комікс за повістю І. Франка «Герой поневолі» провів відомий славіст, професор Віденського університету Алоїз Вольдан. Путівник «Lwiw. Literarischer Reiseführer» представила авторка концепції та упорядниця, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка доктор філологічних наук, професор Алла Паславська.

Федеральний Президент Республіки Австрії А. Ван дер Беллен подарував ЛННБ України імені В. Стефаника книги, що увійдуть до її фонду, й ознайомився з виставкою «Австрійська книга в історичних колекціях Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника».

 

 

За інформацією ЛННБУ імені В. Стефаника та Прес-служби НАН України

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3851

20 березня 2018р.

у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України 

фахівець з наукометричних ресурсів Clarivate Analytics,

к.б.н. Ірина Тихонкова провела семінар

“Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця.

Оцінка діяльності вченого: про що говорять (або мовчать) показники”,

де обговорювались такі питання:

  • можливості “розширеного пошуку” у Web of Science
  • що дає пошук у пристатейній літературі?
  • як не пропустити важливу інформацію?
  • аналіз видань своєї предметної галузі
  • чи можна знайти всі роботи науковця?
  • як оптимізувати роботу з авторськими профілями?
  • як виглядає мій інститут на платформі Web of Science

 

На платформі було розглянуто додаткові можливості платформи Web of Science, зокрема, можливості розширеного пошуку, роботу з пристатейними переліками літератури, індикатори в Journal Citation Report, спільна робота в EndNote Online, приборкання норовливих ResearcherlD та Orcid.

 

 

К.б.н. Ірина Тихонкова, фахівець з наукометричних ресурсів Clarivate Analytics

тел.: 050 404 46 55, e-mail: Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com

Інформація:

http://info.clarivate.com/rcis

http://webofscience.com

Записи спеціалізованих вебінарів українською мовою розміщено на YouTube-каналі:

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

 

 

До відома учасників консорціуму e-VERUM:

ТОВ ЕВЕРУМ та Clarivate Analitics не дійшли до згоди щодо умов подальшого співробітництва на 2018 рік.

Сайт http://everum.org.ua/ з 1 січня 2018 не буде обновлятися, а з 1 квітня 2018 його буде переміщено на домен http://everum.uran.ua

Інформація Національної академії наук України про бюджет

за бюджетними програмами та показниками,

бюджетні призначення щодо яких визначені

Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”

(Розміщено на Web-сайті НАН України

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3836

http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/NASUbudget2017.pdf

 та оприлюднюється в газеті

“Урядовий кур’єр” № 49 від 14 березня 2018року)

 

Згідно з чинним законодавством Національна академія наук України (далі - НАН України) є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності.

Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

 

Основними завданнями НАН України, зокрема є:

• отримання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, підготовка пропозицій щодо їх використання;

• організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

• наукове забезпечення модернізації та інноваційного розвитку економіки України шляхом розроблення та сприяння впровадженню у виробництво сучасних високих технологій, налагодження на засадах взаємної заінтересованості ефективних науково-технічних, організаційних, фінансових та інших механізмів посилення зв’язків науки з виробництвом, а також участі у створенні інноваційних наукових, виробничих і навчальних комплексів;

• виявлення та утвердження в науковому середовищі талановитих дослідників, надання допомоги для їх творчого зростання, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.

 

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2017 році за загальним та спеціальним фондами, спрямовувались на виконання шести бюджетних програм. Звітна інформація наведена у таблиці.

 

Публічне ознайомлення зі Звітом про діяльність Національної академії наук України у 2017 році відбудеться 26 квітня 2018 року на сесії Загальних зборів НАН України, яка проходитиме у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 36/1, початок о 10.00год.).

 

Звіт

про витрачання коштів Державного бюджету України у 2017 році

Національною академією наук України

 

                        тис, грн.

Код економіч

ної

класи

фікації

видатків

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

(касові

видатки)

Затвер

джено кошто

рисом на рік

Касові

видатки

 

Затвер

джено кошто

рисом на рік

Касові видатки

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Видатки - усього

2718807,5

2716316,9

995512,7

790740,5

3507057,4

 

     В тому числі:

2000

Поточні видатки

2691723,5

2689257,5

848240,3

672297,9

3361555,4

2111

Заробітна плата

86261,1

86260,2

769,1

470,5

86730,7

2120

Нарахування на оплату праці

18997,6

18975,8

188,9

141,6

19117,4

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1957,1

1875,0

1328,8

1294,5

3169,5

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1600,0

1598,4

625,8

624,3

2222,7

2230

Продукти харчування

760,4

743,1

0,0

0,0

743,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3973,7

3907,9

2229,7

1917,7

5825,6

2250

Видатки на відрядження

305,0

298,8

344,4

71,0

369,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

8122,0

7180,7

2241,8

738,6

7919,3

2280

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм

2544878,8

2543552,1

840030,1

666554,2

3210106,3

2700

Соціальне забезпечення

24862,8

24862,6

5,0

5,0

24867,6

2800

Інші поточні видатки

5,0

2,9

476,7

377,1

 

380,0

 

3000

Капітальні видатки

27084,0

27059,4

147272,4

118442,6

145502,0

6541020 "Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України"

 

Видатки - усього

77460,1

77454,8

6505,1

4053,4

81508,2

 

    В тому числі:

2000

Поточні видатки

77460,1

77454,8

6354,1

4053,4

81508,2

2111

Заробітна плата

40010,0

40010,0

585,6

404,6

40414,6

2120

Нарахування на оплату праці

8789,2

8784,2

128,8

89,0

 

8873,2

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

653,1

653,1

844,8

818,8

 

1471,9

 

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2230

Продукти харчування

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2454,7

2454,7

1893,2

1645,4

4100,1

2250

Видатки на відрядження

299,0

298,8

344,4

71,0

369,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

900,3

900,3

2172,2

700,1

1600,4

2280

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

2700

Соціальне забезпечення

24353,8

24353,7

0,0

0,0

24353,7

2800

Інші поточні видатки

0,0

0,0

385,1

324,5

324,5

3000

Капітальні видатки

0,0

0,0

151,0

0,0

0,0

6541030 "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек"

 

Видатки - усього

2526816,0

2526026,5

978055,6

777701,3

3303727,8

 

   В тому числі:

2000

Поточні видатки

2504589,0

2503824,1

832604,6

660288,7

3164112,8

2280

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм

2504589,0

2503824,1

832604,6

660288,7

3164112,8

3000

Капітальні видатки

22227,0

22202,4

145451,0

117412,6

139615,0

6541080 "Підготовка кадрів з пріоритетних напрямків науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації"

 

Видатки - усього

3782,1

3227,3

40,5

40,5

3267,8

 

   В тому числі:

2000

Поточні видатки

3782,1

3227,3

40,5

40,5

3267,8

2280

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм

3782,1

3227,3

40,5

40,5

3267,8

3000

Капітальні видатки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6541100 "Медичне обслуговування працівників НАН України"

 

Видатки - усього

64626,4

63487,8

2572,2

1942,3

65430,1

 

   В тому числі:

2000

Поточні видатки

59769,4

58630,8

1708,8

1554,1

60184,9

2111

Заробітна плата

38500,0

38499,4

103,4

103,4

38602,8

2120

Нарахування на оплату праці

8495,0

8478,3

23,6

23,6

8501,9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1275,0

1194,0

468,2

460,5

1654,5

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

1600,0

1598,4

625,8

624,3

2222,7

2230

Продукти харчування

760,4

743,1

0,0

0,0

743,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1445,0

1379,8

234,7

201,7

1581,5

2250

Видатки на відрядження

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

7150,0

6209,0

21,6

0,0

6209,0

2280

Дослідження і розробки, окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм

24,0

17,0

138,0

86,1

103,1

2700

Соціальне забезпечення

509,0

508,9

5,0

5,0

513,9

2800

Інші поточні видатки

5,0

2,9

88,5

49,5

52,4

3000

Капітальні видатки

4857,0

4857,0

863,4

388,2

5245,2

6541140 "Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ІПБ АЕС НАН України"

 

Видатки - усього

36483,7

36483,7

8044,0

6770,7

43254,4

 

   В тому числі:

2000

Поточні видатки

36483,7

36483,7

7247,0

6138,9

42622,6

2280

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм

36483,7

36483,7

7247,0

6138,9

 

42622,6

 

3000

Капітальні видатки

0,0

0,0

797,0

631,8

631,8

6541200 "Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів НАН України"

 

Видатки - усього

9639,2

9636,8

295,3

232,3

9869,1

 

    В тому числі:

2000

Поточні видатки

9639,2

9636,8

285,3

222,3

9859,1

2111

Заробітна плата

7751,1

7750,8

80,1

65,9

7816,7

2120

Нарахування на оплату праці

1713,4

1713,3

36,5

29,0

1742,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

29,0

27,9

15,8

15,2

43,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

74,0

73,4

101,8

70,6

144,0

2250

Видатки на відрядження

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

71,7

71,4

48,0

38,5

109,9

2280

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по

реалізації державних (регіональних) програм

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2800

Інші поточні видатки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3000

Капітальні видатки

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

 

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29 ... 31 ... 33 ... 35 ... 37 ... 39 ... 41 ... 43 ... 45 ... 47 ... 49 ... 51 ... 53 ... 55 ... 57 ... 59 ... 61 ... 63 ... 65 ... 67 ... 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 ... 87 ... 89 ... 91 ... 93 ... 95 ... 97 ... 99 ... 101 ... 103 ... 105 ... 107 Вперед >>