ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

7 лютого 2017 року в актовому залі ФМІ НАНУ відбувся семінар "Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень".

   Фахівець з навчання Clarivate Analytics к.б.н. Ірина Тихонкова розповіла про роботу з інформаційною платформою Web of Science, її основною колекцію найвпливовіших видань Web of Science Core Collection, аналітичними інструментами Journal Citation Report та Essential Science Indicators, програму для роботи з бібліографією EndNote Online та ідентифікаторами науковця ResearcherID та Orcid.

 

 

Слухачі мали можливість послухати відповіді на запитання:

  • Як знайти актуальні публікації за Вашою темою?
  • Оформити статтю згідно вимог певного видання
  • Де краще опублікувати роботу?
  • Чи можна вберегтися від хижацьких видань?
  • Як не загубитися в світі науковців?

Додаткову інформацію можна знайти в бібліотеці ФМІ або за посиланнями:

webofscience.com

my.endnote.com

wokinfo.com/russian

www.researcherid.com

Iryna.Tykhonkova@thomsonreuters.com

3 лютого 2017р.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.221.01 Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка НАН України відбувся прилюдний захист дисертації м.н.с. відділу №8 ФМІ НАНУ “Методів та систем дистанційного зондування”

РОМАНИШИНА Ростислава Ігоровича

“РОЗВИТОК УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОШКОДЖЕНОСТІ МЕТАЛУ НА ОСНОВІ РЕЄСТРАЦІЇ ЗВОРОТНЬО-РОЗСІЯНОГО СИГНАЛУ”

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.10 – діагностика матеріалів та конструкцій. Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Науковий керівник:

к.т.н., ст.н.с. Кошовий Володимир Вікторович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, провідний науковий співробітник відділу методів та систем дистанційного зондування.

Офіційні опоненти:

д.т.н., доцент Лютак Ігор Зіновійович, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, професор кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

к.т.н., доцент Окіпний Ігор Богданович, Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, доцент кафедри технології і обладнання зварювального виробництва

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

 

 
 
Зважаючи на зміни в законодавчих нормах щодо присудження наукових звань, Clarivate Analytics, власник Web of Science, що індексує понад 180000 найкращих світових видань для 12700 з яких розраховується показник імпакт фактор, проведе в Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка 7 лютого 2017 року об 11:00  науково-методичний семінар “Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання. (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)”
 
Якісні наукові дослідження починаються з глибокого опрацювання наукової літератури відповідного профілю. Зважаючи на існування більше 100 000 наукових журналів в світі, і нерівномірність розподілу значущих публікацій за виданнями для пошуку літератури варто використовувати базу даних Web of Science (Thomson Reuters), яка є найстарішою наукометричною базою даних, заснованою Юджином Гарфілдом, фундатором ISI (Institute of scientific information, 1960 рік). До неї вже більше 50 років ретельно заносять усі бібліографічні відомості по кращим виданням, що забезпечує коректне індексування майже 13000 видань в трьох тематичних індексах з природничих наук SCIE, з соціальних – SSCI та гуманітарних AHCI і більше 5000 видань в політематичному індексі ESCI. Платформа  Web of Science дає можливість науковцю знайти не лише актуальну і перевірену інформацію за темою дослідження, а також потенційних співвиконавців з інших країн, установи партнери та визначитися з можливими джерелами фінансування.
Повна індексація усіх переліків літератури усіх видань колекції (більше 1 млрд. записів), створює можливості точних наукометричних оцінок і прогнозу розвитку певної наукової галузі та установи.
На семінарі буде розглянуто:
Робота з платформою Web of Science пошук, аналіз, збереження наукової інформації, оцінка тематик робіт та можливі джерела фінансування.
Аналіз і підбір видань в Journal Citation Report (impact factor і інші показники журналів). Зважаючи на вимоги до опублікування результатів дисертаційних робіт і появу великої кількості хижацьких видань, науковці мають уважно ставитися до добору видання для публікації власних досліджень.
Безкоштовний референс менеджер EndNote base що дозволяє створити базу публікацій за темою дослідження, і суттєво полегшує оформлення статей за форматом певного видання, і нещодавно створену функцію EndNote Match, яка значно скорочує час підбору видання для публікації.
ResearcherID - ідентифікатор науковця, який дозволяє автору представити власні здобутки, порівняти їх з світовими аналогами і представити українські видання та науково-дослідні установи науковій спільноті. H-index
Orcid – онлайн CV науковця, тощо.
Окремий блок присвячено академічному письму.
 
 

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... Вперед >>