ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

"24 серпня відзначається велике свято – 25-та річниця Незалежності України. За час, що минув відтоді, як український народ виборов собі право самостійно вирішувати власну долю, вдалося зробити багато чого, чим ми за правом можемо тепер пишатися. Великий внесок у скарбницю загальнонаціональних надбань зробила і Національна академія наук України – провідна наукова організація держави, одним зі статутних завдань якої є посилення впливу результатів фундаментальних і прикладних досліджень на інноваційний розвиток економіки, освіти й культури нашої країни. Впродовж цієї чверті століття вчені нашої Академії зосереджували свої зусилля насамперед на здійсненні наукових досліджень і створенні розробок, що відповідають, з одного боку, сучасним тенденціям розвитку науки й техніки, а з іншого – потребам економічного, соціального та технологічного розвитку нашої держави. 
Потужний потенціал Академії, втілений у багаторічному науковому доробку її установ, є перспективним для використання в паливно-енергетичному комплексі та атомній енергетиці, видобувній галузі й раціональному природокористуванні, у медицині та сфері охорони здоров’я, агропромисловому комплексі. Чимало зусиль докладається для створення нових матеріалів, методів їх з’єднання і оброблення, наноматеріалів і нанотехнологій, інформаційних технологій і систем. Роботи вчених-суспільствознавців спрямовані на вироблення політико-правових, економічних і управлінських механізмів зміцнення конкурентоспроможності України, формування суспільства й економіки знань," – пише у своїй статті з нагоди прийдешнього
Дня Незалежності України президент Національної академії наук України академік НАН України Борис Євгенович Патон.
Більше про внесок учених Академії у становлення нашої незалежної держави дізнавайтеся за посиланням: http://www.golos.com.ua/article/274705

ХІІІ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З КРИСТАЛОХІМІЇ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ СПОЛУК
(XIII INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTAL CHEMISTRY OF INTERMETALLIC COMPOUNDS)

      25-29 вересня 2016 року у Львові відбудеться ХІІІ Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук, співорганізаторами якої виступають Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Західний науковий центр НАН України та МОН України і Комітет кристалографів України.

        Метою заходу є представлення й обговорення найновіших результатів наукових досліджень у галузі синтезу, кристалічної структури та властивостей інтерметалічних сполук.

      Програмою заходу передбачено виступи запрошених лекторів (орієнтовна тривалість кожної доповіді – 30 хв.), усні презентації та стендові сесії.

       Робоча мова конференції – англійська.

      Місця проведення заходу: головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Університетська, 1) та Будинок вчених (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 6).

        Реєстрація учасників триватиме до 31 серпня 2016 року.

      Докладна інформація про конференцію (умови участі в заході, зразки реєстраційних форм і оформлення наукових доповідей, списки запрошених лекторів, культурна програма та інше) доступна на її офіційному Інтернет-сайті – за адресою: http://chem.lnu.edu.ua/conference/imc/


            XIII International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds will take place September 25-29, 2016 in Lviv.

   Organizers: Ministry of Education and Science of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine
Western Scientific Center, Ukrainian Crystallographic Committee. 
The conference will provide a forum to present and discuss new results on synthesis, crystal structure and properties of intermetallic and related compounds.
The scientific program will include invited lectures (30 min), oral presentations (15 min) and poster sessions.

   The conference language is English.

   The conference will take place in the main building of the Ivan Franko National University of Lviv (Universytetska St. 1) and the House of Scientists (Lystopadovogo Chynu St. 6).

   August 31, 2016 – deadline for registration. More information about this conference is available on its official  web-site: http://chem.lnu.edu.ua/conference/imc/

    З 5 по 7 липня 2016 року у актовому залі Національного університету  ім. І. Франка у Львові відбулася XVI Міжнародна конференція «Mathematical methods in electromagnetic theory» («Математичні методи в теорії електромагнетизму»).

      Міжнародна конференція з математичних методів в теорії електромагнетизму – це традиційний форум, який проводиться в Україні кожні два роки починаючи з 1990 року. Цьогорічну конференцію було присвячено обговоренню актуальних проблем теоретичного дослідження й математичного опису електромагнітних явищ та застосуванню теорії електромагнетизму. З цією метою у Львівському національному університеті імені Івана Франка зібралися понад 100 відомих науковців у галузі фізики, математики та представники  інженерних наук 16 країн світу, зокрема України (54), Японії (6), Греції (4), США (7), Чехії (3), Іспанії (3), Туреччини (3), Росії (3), Китаю (2), Грузії (2), Італії (2), Франції (3), Німеччини (1), Польщі (1), Словаччини (1) та Швейцарії (1).

    Співорганізаторами конференції виступили Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України (Львів), Інститут радіофізики і електроніки імені О.Я. Усикова НАН України (Харків), Львівський національний університет імені Івана Франка за підтримки Cхідноукраїнського відділення IEEE AP/MTT/ED/AES/GRS/NPS.

      Проголошуючи вітальне слово голова програмного комітету конференції – голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України Зіновій Назарчук зазначив, що Міжнародні конференції «Mathematical methods in electromagnetic theory» (ММЕТ) за роки своєї роботи здобули високе визнання як в Україні, так і за кордоном. Цьогоріч кількість учасників ММЕТ порівняно з минулими роками зросла вдвічі. На сьогодні це одна із найпотужніших науково-практичних платформ для обміну думками, ідеями та досвідом українських і закордонних учених, які вивчають проблематику математичних методів у теорії електромагнетизму.

     Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка професор Василь Височанський, вітаючи учасників конференції від імені багатотисячного колективу студентів, професорсько-викладацького колективу та наукових працівників  одного з найстаріших університетів Центральної та Східної Європи, висловив сподівання, що результати плідних дискусій, до яких спонукатиме цей науковий захід, сприятимуть розвитку досліджень у сфері математики й електромагнетизму.

     Професор Національного авіаційного університету Фелікс Яновський зауважив, що наукове життя в Україні перебуває на етапі відродження. Помітно підвищився авторитет наших учених у світовому науковому співтоваристві, про що свідчать якісні публікації, цитування яких індексується та фіксується в бібліографічних і реферативних базах даних Scopus і Web of Science. А тому напрацювання стратегічних рішень щодо розвитку досліджень у сфері математичних методів у теорії електромагнетизму є великим внеском у зміцнення науки загалом.

     Учасники конференції заслухали й обговорили виступи 24 відомих учених із 12 країн світу та плідно попрацювали у 10 тематичних сесіях, а також відбули насичену культурну програму, екскурсії Львовом і мандрівку замками Львівщини.

За інформацією Західного наукового центру НАН України і МОН України та мМатеріалами: Прес-служба НАН України

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews