ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

 

 

6 квітня 2017 р.

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05

у Національному університеті “Львівська політехніка”

(79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, ауд. 226 головного корпусу)

відбувся

прилюдний захист дисертації

 

 

ст.н.с., зав. лаб. вібродіагностики ФМІ НАН України

ЮЗЕФОВИЧА Романа Михайловича

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ПЕРІОДИЧНО НЕСТАЦІОНАРНИХ ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ МЕХАНІЗМІВ,

 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

Науковий консультант:

доктор фізико-математичних наук, професор Яворський Ігор Миколайович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів), провідний науковий співробітник лабораторії вібродіагностики.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Бомба Андрій Ярославович, Рівненський державний гуманітарний університет, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики

доктор технічних наук, професор Романишин Юрій Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

доктор технічних наук, професор Мислович Михайло Володимирович, Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ, завідувач відділу теоретичної електротехніки

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

 

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 5 квітня 2017 року.

«Національна рада буде основним стратегічним органом реформування сфери науки та інновацій в Україні, який очолюватиме Прем’єр-міністр за посадою. Під його керівництвом Нацрада об’єднає лідерів наукової спільноти та представників усіх ключових гравців на цьому полі», – відзначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Одними з головних функцій Національної ради буде підготовка пропозицій щодо:

• формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

• розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;

• пріоритетів такого розвитку та заходів з їх реалізації;

• інтеграції української науки у світовий науковий та європейський дослідницький простори з урахуванням національних інтересів;

• систем незалежної експертизи державних цільових наукових на науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

Національна рада також заслуховуватиме та оцінюватиме звіти головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність. На підставі цього Нацрада надаватиме Уряду рекомендації щодо формування державного бюджету – визначення загальних обсягів фінансування науки та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень.

Базове фінансування є системним, воно надається для забезпечення фундаментальних досліджень, розвитку інфраструктури тощо. Конкурсне – дається під реалізацію конкретних проектів чи завдань.

«Це буде важлива зміна у системі управління й фінансування науки в Україні. Ми отримаємо змогу спрямувати наукові дослідження та розробки і відповідні кошти бюджету на найбільш пріоритетні для держави напрямки», – підкреслила Міністр.

До повноцінного запуску Національної ради залишився один крок – формування її персонального складу, який затверджуватиметься Кабінетом Міністрів. Нацрада складатиметься з двох комітетів – Наукового та Адміністративного, що матимуть однаковий кількісний склад.

Склад Наукового комітету формуватиметься на конкурсних засадах спеціально створеним відповідно до європейської практики Ідентифікаційним комітетом з питань науки. До його складу увійшли 9 провідних вчених, 3 з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені.

Склад Адміністративного комітету формуватиметься на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій наук, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ та ВНЗ.

«Утворення Національної ради з питань розвитку науки і технологій – це рішення, на яке довго чекала вся наукова спільнота. Адже вперше в історії України створено орган, який стане не лише верховним у сфері громадського контролю наукової діяльності, а й платформою для ефективної взаємодії між науковцями, органами виконавчої влади, представниками бізнесу», – підсумувала Лілія Гриневич.

 

Відтепер граничний термін наукового стажування для наукових і науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів та докторантів збільшено до двох років. Таке рішення було прийнято Урядом 5 квітня 2017р., за поданням Міністерства освіти і науки України.

Норма про дворічний строк наукового стажування була закріплена Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність», але у низці постанов Кабміну ці терміни не були врегульовані.

Зокрема, постановами КМУ передбачалося, що термін стажування наукових і науково-педагогічних працівників не повинен перевищувати шести місяців, а аспірантів – одного року. Термін та порядок стажування докторантів та ад’юнктів не були визначені взагалі.

Завдяки ухваленим змінам, на докторантів та ад’юнктів тепер поширюється дія постанови № 411 від 13 квітня 2011 р., з якою можна ознайомитися за посиланням  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF.

Крім того, рішенням Уряду передбачено можливість направляти на наукове стажування за ініціативою наукового працівника та використовувати різні джерела фінансування стажування.

Так, фінансування може здійснюватися за рахунок коштів наукової установи (ВНЗ), що направляє на стажування, коштів, передбачених у Державному бюджеті України за відповідною бюджетною програмою, а також грантів, коштів сторони, що приймає, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Нагадуємо, що на засіданні Уряду  5 квітня 2017р., також було прийнято постанову, яка створює правове підгрунтя для утворення і функціонування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Національна рада буде основним стратегічним органом реформування сфери науки та інновацій в Україні, який очолюватиме Прем’єр-міністр за посадою.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews