ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

 

21 квітня 2017 року

в актовому залі головного корпусу ФМІ НАНУ

відбулося засідання семінару

“Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування”,

на якому виступив

д.ф.-м.н., зав. відділу №1 “Фізичних основ діагностики матеріалів” 

ФМІ НАН України

 

КУРИЛЯК Дозислав Богданович

щодо відкриття нової теми відомчого замовлення НАН України на 2018-2020рр.

“ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНОГО РОЗСІЯННЯ ХВИЛЬ ТА 

РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОБЕРНЕНИХ ЗАДАЧ

ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ"

 

Керівник семінару:

академік НАН України Назарчук З.Т.

 

20 квітня  2017 р.

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

Засідання Вченої ради інституту

 

На засіданні Вченої ради ФМІ НАН України були розглянуті такі питання:

1. Нагородження грамотою Президії НАН України.

2. З інформацією про Загальні збори НАН України та відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України виступив З.Т. Назарчук.

На Загальних зборах НАН України:

1. За видатні роботи в галузі ядерної енергетики була присуджена Премія імені Лейпунського Олександра Ілліча за цикл праць “Методологічні засади акустично-емісійного діагностування обладнання атомних станцій” :

академіку НАНУ, гол.н.с. Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” Неклюдову Івану  Матвійовичу;

академіку НАНУ, директору Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАНУ Назарчуку Зиновію Теодоровичу;

чл.-кор. НАНУ, заступнику директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАНУ Скальському Валентину Романовичу

2. За видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства була присуджена Премія імені Карпенка Георгія Володимировича за цикл праць “Розвиток методів обробки конструкційних матеріалів для підвищення їх тріщиностійкості і термінів експлуатації з урахуванням впливу робочих середовищ”:

 академіку НАНУ, почесному директору Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ Новікову Миколі Васильовичу;

чл.-кор. НАНУ, професору Львіського національного університету ім. Івана Франка, д.т.н., ст. н. с. відділу №2 “Акустичних методів технічної діагностики” ФМІ НАНУ Андрейківу Олександру Євгеновичу;

д.т.н., зав. відділу Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ Лавріненку Валерію Івановичу. 

 

3. Представлення запитів щодо відкриття нових тем відомчого замовлення НАН України на 2018-2020рр. зробили завідувачі таких відділів ФМІ НАНУ:

1. Д.т.н., зав. відділу №16 “Корозійного розтріскування металів” ФМІ НАНУ Хома М.С.

2. Д.т.н., професор, зав. відділу №3 “Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів” ФМІ НАНУ Никифорчин Г.М.

3. Чл.-кор. НАНУ, професор, зав. відділу №10 “Фізичних основ руйнування таміцності матеріалів в агресивних середовищах” ФМІ НАНУ Дмитрах І.М.

4.  Д.т.н., професор, зав. відділу №12 “Міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження” ФМІ НАНУ Іваницький Я.Л.

5. Д.т.н., професор, зав. відділу №13 “Водневих технологій та гідридного матеріалознавства” ФМІ НАНУ Завалій І.Ю.

6. Д.т.н., професор, зав. відділу №15 “Високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах” ФМІ НАНУ Погрелюк І.М.

7. Д.т.н., професор, зав.відділу №17 “Структурної механіки руйнування” ФМІ НАНУ Осташ О.П.

8. Д.ф.-м.н., зав. відділу №1 “Фізичних основ діагностики матеріалів” ФМІ НАНУ  Куриляк Д.Б.

Було прийнято рішення рекомендувати всі розглянуті теми для представлення у відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України.

 

4. Скальський В.Р. оголосив від імені спеціально створеної комісії три проекти:

1. від відділу №2 “Акустичних методів технічної діагностики” ФМІ НАНУ під керівництвом к.ф.-м.н., н.с.  Долінської Ірини Ярославівни;

2. від відділу №3 “Діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів” ФМІ НАНУ  під керівництвом м.н.с. Хабурського Ярослава Мирославовича;

3. від відділу №4 “Теоретичних основ механіки руйнування” ФМІ НАНУ м.н.с.  під керівництвом Ліснічук Андрія Євгеновича;

молодих науковців ФМІ НАНУ, які були цією комісією обрані на “Конкурс проектів НДР молодих вчених НАН України”.

 

19 квітня 2017 року

у Фізико-механічному інституті НАН України

на засіданні наукового семінару

“ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ КРИХКОГО РУЙНУВАННЯ

 

відбулось представлення запитів,

щодо відкриття нових тем відомчого замовлення НАН України на 2018-2020рр.:

 

  1. Встановлення зміни механізмів впливу водню на міцність та опірність руйнуванню низькоколегованих сталей ферито-перлітного класу залежно від його концентрації в металі

       (доп. чл.-кор. НАН України І.М. Дмитрах).

 

  1. Оцінювання технічного стану та прогнозування ресурсу роботи елементів конструкцій 2-го контуру енергоблоку АЕС

      (доп. проф. Я.Л. Іваницький).

 

Керівник семінару:

академік НАН України Панасюк В.В.

 

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... Вперед >>

Powered by CuteNews