ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

25 вересня  2015  р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д  35.226.02
Фізико-механічного  інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
ВІДБУВСЯ прилюдний захист ДИСЕРТАЦІЇ

Ч Е П І Л Ь  Ольги  Ярославівни

«РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ БАРАБАНА ПАРОВОГО КОТЛА ЗА ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ І НАВОДНЮВАННЯ»
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.
Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України.

Науковий керівник:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Гембара Оксана Володимирівна, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
старший науковий співробітник відділу міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження.

Офіційні опоненти:   
—  доктор технічних наук, професор,  чл.-кор.  НАН  України Андрейків Олександр Євгенович,  Львівський національний університет iменi Івана Франка, професор кафедри механіки;
— кандидат технічних наук, доцент Голіян Олег Мирославович, Національний лісотехнічний університет України.

ВІТАЄМО З УСПІШНИИМ ЗАХИСТОМ!

       Окрім того 24 вересня та 25 вересня 2015 року науковці ФМІ та гості Інституту мали змогу послухати й взяти участь у обговоренні наукової доповіді  "НОВІ МЕТАЛОГІДРИДНІ СПЛАВИ ДЛЯ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ". (Доповідач: Вербовицький Ю.В. н.с. відділу №13, канд. хім. наук),
а також звіту за результатами першого року докторантури на тему «ПРУЖНООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НИЗЬКОСИМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Доповідач: Дем’янишин Наталія Михайлівна, докторант першого року докторантури)

16 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України відбулися прилюдні захисти двох дисертацій:

  1. НАРІВСЬКОГО Олексія Едуардовича «ЗАКОНОМІРНОСТІ І МЕХАНІЗМИ ЛОКАЛЬНОЇ КОРОЗІЇ ОРОЗІЙНОТРИВКИХ СТАЛЕЙ І СПЛАВУ АУСТЕНІТНОГО КЛАСУ ДЛЯ ЄМНІСНОЇ ТА ТЕПЛООБМІННОЇ АПАРАТУРИ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Бєліков Сергій Борисович,  Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя), ректор. Робота виконана в Запорізькому національному технічному університеті

  1. ВОРОБЕЛЯ Володимира Ігоровича «ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ АМІАЧНО-ГІДРАЗИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА КОРОЗІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛІ 08Х18Н10Т ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Хома Мирослав Степанович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів), завідувач відділу корозійного  розтріскування металів.

1 вересня в Будинку вчених відбулися урочистості за нагоди ювілейної дати – 90-ліття відомого українця, активного політичного та громадського діяча, видатного науковця Ігоря Рафаїловича Юхновського. 

До вітань долучився і Фізико-механічний інститут ім Г.В. Карпенка  інститут. Від імені науковців ФМІ видатного вченого привітали директор і почесний директор інституту.

До 90-річчя від дня народження видатного українського вченого, державного і громадського діяча академіка НАН України Ігора Рафаїловича Юхновського у бібліотеці ФМІ ім Г.В. Карпенка організовано стенд-виставку.

З нагоди ювілею Львівський національний університет імені Івана Франка та Інститут фізики конденсованих систем НАН України напередодні ювілею (31 серпня в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка) організували Гуманітарну сесію «Вибір України: минуле, сучасність і майбутнє», на якій було заслухано шість виступів видатних інтелектуалів.

Тематикою Сесії стали гуманітарні аспекти розбудови Української держави, до розвитку яких І.Р.Юхновський у різні періоди своєї діяльності мав інтерес і стосунок, зокрема, розвиток наукової та освітньої сфери в Україні, конституційне право, становлення суспільства сталого розвитку і середнього класу, проблеми національної пам’яті тощо.

Вів Сесію сам ювіляр, а слухачами були науковці та студенти різних спеціальностей, інтелектуали та всі небайдужі, зацікавлені в розвитку громадянського суспільства та базових інститутів держави.

Свій ювілей видатний вчений відсвяткував сходженням на Говерлу

Ігор Юхновський (1925 р.н.) є творцем Львівської наукової школи статистичної фізики, Інституту фізики конденсованих систем НАН України. У 1990-1998 рр. очолював Західний науковий центр НАН України. У 1990-2006 рр. — депутат І-IV скликань Верховної Ради України. Працював в уряді на посаді першого віце-прем'єр-міністра у 1992-1993 рр. Голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів. У 2006-2010 рр. Ігор Юхновський виконував обов'язки голови Українського інституту національної пам'яті. У 1946-1989 рр. мешкав у Львові. У 1989-2012 рр. - у Києві. З 2012 року постійно мешкає у Львові. 

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Вперед >>

Powered by CuteNews