ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

7 березня 2018 року на сесії Загальних зборів НАНУ до складу Національної академії наук України обрано нових членів

7 березня 2018 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України.

Як поінформував присутніх президент Національної академії наук України, академік Борис Євгенович Патон, до нинішніх виборів Президія НАН України, з урахуванням положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо граничної чисельності членів Національної академії наук України у 200 академіків і 400 членів-кореспондентів, оголосила 22 вакансії академіків і 69 вакансій членів-кореспондентів з 84-х спеціальностей.

«В основу розподілу вакансій за відділеннями та визначення спеціальностей було покладено прагнення забезпечити пріоритетний розвиток фундаментальних наук, передусім за тими напрямами, де українські вчені мають результати світового рівня. Безумовно, першочерговою умовою була наявність за кожною спеціальністю гідних кандидатів до обрання, і не лише в інститутах нашої Академії, а й у вітчизняних вищих навчальних закладах, галузевих наукових та науково-технічних установах. Важливо також, аби, обираючи нових членів, наша Академія не обмежувалася переважно Києвом, а й дбала про посилення науки в інших регіонах держави, і я вважаю, що цю необхідність наші відділення в процесі виборів врахували», – зазначив президент НАН України.

Про значний інтерес наукової громадськості до цих виборів свідчить, за його словами, високий конкурс претендентів. Так, на 22 вакансії академіків було висунуто і зареєстровано 60 кандидатів, тобто майже троє на одне місце, на 69 вакансій членів-кореспондентів – 229 кандидатів, або ж більше трьох на одне місце.

Із висунутих кандидатів 219 є працівниками установ НАН України. Це – 75,7% від загальної кількості претендентів. 70 осіб (24,3%) представляли вищі навчальні заклади, наукові установи різного відомчого підпорядкування й інші організації. Усе це свідчить про те, що попри складні умови сьогодення, авторитет Національної академії наук України в суспільстві залишається високим і відбиває її значення як найвищої наукової установи держави.

Список висунутих кандидатів було своєчасно, більш ніж за місяць до виборів, опубліковано у пресі й електронних засобах масової інформації для громадського обговорення, в якому взяли участь ради наукових установ, вищих навчальних закладів, окремі провідні вчені як України, так і інших держав, від яких надійшло кілька тисяч відгуків про наукову діяльність кандидатів. Згідно з нашим Статутом уся підготовка до виборів відбувалася в умовах повної відкритості та свободи обговорення кандидатур. На вирішальній стадії виборної кампанії – загальних зборах відділень – також було створено всі умови для вільного обміну думками, критичних виступів, пропозицій, що безумовно сприяло здійсненню найбільш обґрунтованого, об’єктивного й незалежного вибору.

Коротко характеризуючи склад кандидатів у члени НАН України, обраних загальними зборами відділень, академік Б.Є. Патон поінформував, що це – 22 кандидати в академіки і 68 – у члени-кореспонденти.

З 22 кандидатів у академіки 19 – працівники НАН України, двоє – вчені, які працюють у вищих навчальних закладах країни, один кандидат представляє іншу наукову установу. Серед 68 кандидатів у члени-кореспонденти 54 працюють в установах Національної академії наук України, 12 – у вищих навчальних закладах і двоє – в галузевих та інших організаціях. В підсумку: серед кандидатів до обрання у члени НАН України 81% були співробітниками наукових установ Академії, 15,5% — представниками вищої школи і 3,5% – вченими, які працюють в галузевих та інших установах і організаціях України.

18 кандидатів в академіки і 42 – у члени-кореспонденти працюють у Києві. Це складає 66,7% від загальної кількості всіх кандидатів у члени НАН України. Двоє кандидатів в академіки працюють у Харкові і двоє – у Львові. Серед кандидатів у члени-кореспонденти було 9 осіб – із Харкова, чотири – з Дніпра, по троє – зі Львова й Одеси і по одному – з Миколаєва, Івано-Франківська, Тернополя та Слов’янська Донецької області. Таким чином, у регіональних наукових центрах працює 33,3% всіх обраних кандидатів у члени Національної академії наук України.

Середній вік академіків НАН України напередодні виборів склав 77,3 року, членів-кореспондентів – 71 рік. Середній вік обраних кандидатів в академіки НАН України складає 65,1 року, тобто є на 12 років меншим, ніж досі, а кандидатів у члени-кореспонденти – 63,4 року, що на 7,5 років менше, ніж до цього часу.

Серед обраних кандидатів у члени Академії – 9 жінок. Це більше, ніж було обрано на будь-яких попередніх виборах за весь час існування НАН України. Що стосується нинішнього персонального складу Академії, то наразі жінок трохи більше 2% серед академіків і близько 9% – серед членів-кореспондентів, а разом – 6,6% від загальної кількості членів Академії.

Потому про результати виборів, що пройшли на загальних зборах відділень НАН України, присутнім доповіли академіки-секретарі цих відділень.

Після заслуховування й обговорення виступів відбувся фінальний етап виборів до складу Національної академії наук України. За підсумками таємного голосування обрано 21 академіка та 67 членів-кореспондентів НАН України.

 

 

ДІЙСНИМИ ЧЛЕНАМИ (АКАДЕМІКАМИ) НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ:

по Відділенню математики НАН України

КУШНІР Роман Михайлович

 

по Відділенню інформатики НАН України

ЧИКРІЙ Аркадій Олексійович

 

по Відділенню механіки НАН України

ХАРЧЕНКО Валерій Володимирович

 

по Відділенню фізики і астрономії НАН України

БЄЛЯЄВ Олександр Євгенович

МЕЛЕЖИК Петро Миколайович

 

по Відділенню наук про Землю НАН України

ДОВГИЙ Станіслав Олексійович

ПАВЛЮК Мирослав Іванович

 

по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

ТУРКЕВИЧ Володимир Зіновійович

 

по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України

СНЄЖКІН Юрій Федорович

 

по Відділенню ядерної фізики та енергетики НАН України

СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович

 

по Відділенню хімії НАН України

КАЛЬЧЕНКО Віталій Іванович

ПАВЛІЩУК Віталій Валентинович

 

по Відділенню біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України

СКОК Марина Володимирівна

ТУКАЛО Михайло Арсентійович

СОЛДАТКІН Олексій Петрович

 

по Відділенню загальної біології НАН України

ДІДУХ Яків Петрович

РОМАНЕНКО Олександр Вікторович

ЄМЕЛЬЯНОВ Ігор Георгійович

 

по Відділенню економіки НАН України

ЄФИМЕНКО Тетяна Іванівна

 

по Відділенню історії, філософії та права НАН України

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович

 

по Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

СУЛИМА Микола Матвійович

 

 

ЧЛЕНАМИ-КОРЕСПОНДЕНТАМИ НАН УКРАЇНИ ОБРАНІ:

по Відділенню математики НАН України

МАКСИМЕНКО Сергій Іванович

СКРИПНІК Ігор Ігорович

ФЕЛЬДМАН Геннадій Михайлович

 

по Відділенню інформатики НАН України

КРАК Юрій Васильович

ПАНКРАТОВА Наталія Дмитрівна

САВЧУК Михайло Миколайович

 

по Відділенню механіки НАН України

АЛПАТОВ Анатолій Петрович

КРУКОВСЬКИЙ Олександр Петрович

РУЩИЦЬКИЙ Ярема Ярославович

 

по Відділенню фізики і астрономії НАН України

БОНДАР Михайло Віталійович

БРАУН Олег Михайлович

ЗАХАРЕНКО Вячеслав Володимирович

КАРАЧЕВЦЕВ Віктор Олексійович

СИТЕНКО Юрій Олексійович

ТАТАРЕНКО Валентин Андрійович

 

по Відділенню наук про Землю НАН України

КЛИМЧУК Олександр Борисович

МАКСИМЧУК Валентин Юхимович

ПОПОВ Михайло Олексійович

СЕМЕНЕНКО Віра Пантелеївна

ЩИПЦОВ Олександр Анатолійович

 

по Відділенню фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

ВОВЧЕНКО Олександр Іванович

КІНДРАЧУК Мирослав Васильович

КНИШ Віталій Васильович

НАРІВСЬКИЙ Анатолій Васильович

ПРИТУЛА Ігор Михайлович

ХОМА Мирослав Степанович

ШАПОВАЛОВ Віктор Олександрович

ЯСНІЙ Петро Володимирович

 

по Відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України

КОСТІКОВ Андрій Олегович

КУДРЯ Степан Олександрович

МИХАЛЬСЬКИЙ Валерій Михайлович

МОХОР Володимир Володимирович

 

по Відділенню ядерної фізики та енергетики НАН України

БІЛОУС Віталій Арсентійович

ГІРКА Ігор Олександрович

ПУГАЧ Валерій Михайлович

 

по Відділенню хімії НАН України

КОЛБАСОВ Геннадій Якович

КУЗЬМІН Віктор Євгенович

МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отарович

ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович

ЧЕБАНОВ Валентин Анатолійович

 

по Відділенню біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України

ІВАНИЦЯ Володимир Олексійович

МІНЧЕНКО Олександр Григорович

СКИБО Галина Григорівна

ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович

ШУБА Ярослав Михайлович

 

по Відділенню загальної біології НАН України

АФАНАСЬЄВ Сергій Олександрович

КОЗЛОВСЬКИЙ Микола Павлович

КОРНЄЄВ Валерій Олексійович

РИБАЛКА Олександр Ілліч

СТАСИК Олег Остапович

ЦАРЕНКО Петро Михайлович

 

по Відділенню економіки НАН України

ГЛАДУН Олександр Миколайович

ЄГОРОВ Ігор Юрійович

ЗАЛОЗНОВА Юлія Станіславівна

ІВАНОВ Сергій Володимирович

КОРАБЛІН Сергій Олександрович

 

по Відділенню історії, філософії та права НАН України

УСТИМЕНКО Володимир Анатолійович

ЯКУБОВА Лариса Дмитрівна

КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович

МЕЛЬНИК Володимир Петрович

ЄРМОЛЕНКО Анатолій Миколайович

МАЙБОРОДА Олександр Микитович

ГОЛОВАХА Євгеній Іванович

 

по Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

МУШКЕТИК Леся Георгіївна

НАЙДЕН Олександр Семенович

ТАРАНЕНКО Олександр Онисимович

ШЕВЧЕНКО Лариса Іванівна

 

 

За інформацією ВНКК Президії НАН України

Фото: Прес-служба НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3825