ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Відбулося засідання Вченої ради ФМІ НАНУ

 

23 листопада 2017 р. 

у головному корпусі ФМІ НАН України

відбулося

засідання Вченої ради інституту

 

На засіданні Вченої ради ФМІ НАН України були розглянуті такі питання:

1. Наукова доповідь «Електродугові відновні і захисні покриття з порошкових дротів».

Доп. В.М. Гвоздецький

2. Звіти за завершеними у 2017 р. темами відомчого замовлення:

– ІІІ-110-15 «Розроблення науково-методичних підходів до консервативного оцінювання корозійно-водневої деградації конструкційних сталей за їх характеристиками опору крихкому руйнуванню».

Доп. Г.М. Никифорчин

– ІІІ-111-15 «Встановлення корозійно-адсорбційного впливу свинцевих розплавів на експлуатаційну деградацію властивостей феритно-мартенситних та аустенітних сталей».

Доп. В.М. Федірко

– ІІІ-113-15 «Розв'язання нових дифракційних задач для розвитку електро­магнітного та акустичного неруйнівного контролю конструкційних матеріалів».

Доп. Д.Б. Куриляк

– ІІІ-109-15 «Розроблення методів оцінювання впливу повзучості металу у водневовмісному середовищі на тривалу міцність елементів енергетичного обладнання».

Доп. Я.Л. Іваницький

3. Звіт за темою:

«Фотопружні і акустооптичні характеристики кристалів з періодичною зміною показника заломлення» (договір №Ф73/51-2017 з ДФФД).

Доп. Б.Г. Мицик

4. Оголошення конкурсу на заміщення наукових посад:

– зав.від. №15 високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах, д.т.н. І.М. Погрелюк запропонувала на посаду старшого наукового співробітника Труша Василя Степановича;

– зав. від №7 інтелектуальних технологій і систем діагностики, д.т.н.  Р.А. Воробель запропонував на посаду наукового співробітника Франкевич Людмилу Франківну;

– зав. від. №17 структурної механіки руйнування матеріалів, д.т.н. О.П. Осташ запропонував на посаду наукового співробітника Подгурську Вікторію Ярославівну.

5. Різне:

а) директор Інституту, академік НАН України З.Т. Назарчук розповів про засідання Бюро ВФТПМ, яке відбулося 07.11.2017 р.

На засіданні підводились підсумки діяльності Інституту.

Була прийнята постанова:

  1. розширити співпрацю з вищими навчальними закладами;
  2. омололоджувати колективи;
  3. створювати контакти з зарубіжними лабораторіями;
  4. проаналізувати стан наявних лабораторій і реформувати їх відповідно до сучасних потреб;
  5. створити віртуальний доступ до бібліотечних фондів;
  6. щорічно надавати інвестиційні пропозиції з укладанням ліцензійних угод.

Подати інформацію про проведену роботу до 1 червня 2018р.

Було затверджено 8 тем відомчого замовлення (4 – фундаментальні, 4 – прикладні).

б) на засіданні Вченої ради було затверджено надрукувати бібліографію Почесного директора Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАНУ В. В. Панасюка до 100-річчя Національної академі наук України;

в) про підсумки візиту української делегації до м. Ханчджоу (КНР) розповів заступник директора Інституту, к.т.н. Д.Г. Досин. Делегація ФМІ НАНУ взяла участь у науковому семінарі та урочистому відкритті інноваційного центру у м. Ханчджоу. Відбувся круглий стіл, на якому розглядались перспективи співпраці. Делегація КНР відвідає ФМІ НАНУ 15 грудня 2017р.

г) вчений секретар ФМІ НАНУ, к.т.н. В.В. Корній розповіла про деякі поправки в Положенні про премії академій наук України, Білорусі і Молдови.