ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Вітаємо молодих науковців ФМІ НАНУ з перемогою у конкурсі науково-дослідних робіт у 2017р. на здобуття фінансування НДР проектів на 2017-2018рр.

Переможцями чергового конкурсу проектів науково-дослідних робіт (НДР) молодих учених НАН України у 2017 р на здобуття фінансування НДР проектів на 2017-2018рр. стали три роботи молодих науковців Фізико-механічного інституту ім.Г.В. Карпенка:

  1. “Розроблення методик оцінювання залишкового ресурсу елементів колісної пари локомотивів”, керівник проекту НДР докторант, кандидат фізико- математичних наук Долінська Ірина Ярославівна, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
  2.  "Розроблення принципів формування перспективних високоміцних композитів на основі цементної матриці” , керівник проекту НДР молодший науковий співробітник, кандидат технічних наук Ліснічук Андрій Євгенович, Фізико-механічний інститут ім.Г.В. Карпенка
  3. “Розроблення методу поверхневої наноструктуризації конструкційних сталей для підвищення опору руйнуванню у корозивно-наводнювальних середовищах” керівник проекту НДР молодший науковий співробітник, кандидат технічних наук Хабурський Ярослав Мирославович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

 

Про результати конкурсу проектів науково-дослідних робіт

молодих учених НАН України у 2017 р.

(Постанова Президії НАН України від 14.06.2017 . м. Київ №. 178)

Розпорядженням Президії НАН України від 23.03.2017 № 217 було організовано проведення у 2017 р. чергового конкурсу проектів науково-дослідних робіт (НДР) молодих учених НАН України на здобуття фінансування 100 проектів НДР. До Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України надійшло 159 запитів на фінансування проектів НДР (з них 40 індивідуальних та 119 колективних).

Керуючись Положенням про проведення конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 22.02.2013 № 119 (із змінами, внесеними постановою Президії НАН України від 23.04.2014 № 98 та розпорядженнями Президії НАН України від 04.05.2016 № 277 та від 14.06.2016 № 378), відділення НАН України за результатами роботи своїх конкурсних комісій визначили перелік кращих проектів НДР.

Президія НАН України постановляє:

1. Затвердити Перелік переможців конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2017 р. (додається).

2. Науковим установам НАН України, зазначеним у переліку, в двотижневий строк забезпечити подання до відділень НАН України договорів на виконання наукової роботи за темами проектів НДР – переможців конкурсу, оформлених згідно з Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України (постанова Президії НАН України від 13.04.2011 № 111 зі змінами). Зразок оформлення договору розміщено на сайті «Наукова молодь НАН України» (http://nm.nas.gov.ua) .

3. Доручити академікам-секретарям відділень НАН України укласти договори на виконання проектів НДР – переможців конкурсу, наведених у переліку.

4. Науковим установам та відділенням НАН України включити проекти молодих учених НАН України – переможців конкурсу до відповідних тематичних планів НДР.

5. Виділити науковим установам НАН України, що зазначені у переліку, бюджетні кошти для забезпечення виконання проектів НДР молодих учених за рахунок асигнувань, передбачених Додатком 1 постанови Президії НАН України від 25.01.2017 № 21 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування НАН України на 2017 р.».

6. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України внести відповідні зміни до планових показників фінансування в 2017 р. наукових установ НАН України, наведених у переліку.

7. Керівникам наукових установ НАН України, зазначених у переліку, забезпечити цільове використання коштів, що виділяються на фінансування НДР молодих учених НАН України, їх виконання у визначені строки та надання в установленому порядку звітності.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України та Комісію по роботі з науковою молоддю НАН України.

 

Президент Національної академії наук України

академік НАН України Б.Є.Патон

Головний учений секретар Національної академії наук України

академік НАН України В.Л.Богданов

 

 

Постановою Президії НАН України від 14.06.2017 № 178 затверджено перелік переможців конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України у 2017 р., (Роботи науковців ФМІ НАНУ №№46-48 у переліку):

http://www1.nas.gov.ua/nm/contests/grant/NASU/Documents/170614_178_NDR2017.pdf

Довідкова інформація:

http://www1.nas.gov.ua/nm/news/Pages/170614_NDR2017.aspx

http://www1.nas.gov.ua/NM/CONTESTS/GRANT/NASU/Pages/default.aspx

 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!