ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Свято словника; МН конференція «Книжки про слова», 13-16.09, Львів; одна з трьох книжок Інституту народознавства стала переможницею 24 Форуму видавців у Львові

 

21 вересня 2017 року в Києві

вже водинадцяте відбулося

Свято українського словника, яке провів

Український мовно-інформаційний фонд НАН України спільно зі

Словниковою комісією Міністерства освіти і науки України

та книгарнею «Словники України».

 

Захід був покликаний популяризувати українську книгу, насамперед словники – як фундамент для поглибленого вивчення й використання мови як концентроване джерело знань. Адже серед книжкового надбання кожної цивілізованої нації словники посідають особливе місце – вони є свідченням духовного потенціалу народу, рівня розвитку його культури.

 

У програмі заходу була  презентація словникових видань Національної академії наук України.

Участь у Святі взяли науковці, діячі літератури і культури, видавці, освітяни, студенти, представники іноземних установ і посольств в Україні.

Для присутніх за адресою: м. Київ, Львівська площа, 1 (біля спеціалізованої книгарні «Словники України») грав Національний президентський оркестр, виступали митці, аматори художньої самодіяльності, дитячі колективи.

 

13–16 вересня 2017 року

відділ української мови Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України

та Мовознавча комісія Наукового товариства імені Шевченка провели

міжнародну наукову конференцію

«Книжки про слова. Історична та діалектна лексикографія»,

в якій взяли участь понад 40 науковців з України, Польщі, Угорщини та Хорватії.

 

Тему й формат цього заходу було обрано невипадково, оскільки в цей час у Львові тривав 24-й Форум видавців. Крім того, саме у книзі, зокрема у словнику, закарбовано не лише багатство мови, а й її різноманітність, багатовимірність і складність.

Цьогорічна наукова зустріч продовжила давню традицію: в рамках наукового семінару «Актуальні проблеми діалектології» на вже шістнадцяте своє засідання зібралися діалектологи, а мовознавці, які досліджують писемні пам’ятки, зустрілися під час п’ятого засідання Тимченківських наукових читань.

В ході конференції обговорювалися принципи укладання й побудови словників, інтерпретація слова в словниках у діалектному просторі (слід зауважити, що мовознавці, які долучилися до конференції, репрезентували весь українськомовний континуум – від Львова до Старобільська) та в історичному контексті, що уможливить простеження розвитку українського слова впродовж століть.

Робочі дні конференції (14–15 вересня 2017 року) присвячувалися пленарним засіданням, під час яких із фундаментальними доповідями виступили як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники.

Обрамленням конференції стали екскурсії «Етногалерея Роксоляни Шимчук» та «Мапа літературного Львова» (із Данилом Ільницьким).

 

 

14 вересня 2017 року

за результатами конкурсу «Книга року»,

що відбувся в межах 24-му Форуму видавців у Львові,

перемогу в номінації «Історія»

здобув збірник «Українські жінки у горнилі модернізації»

(Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017)

під редакцією ст.н.співр. відділу соціальної антропології Інституту народознавства (ІН) НАН України кандидата історичних наук Оксани Кісь,

яка є також авторкою трьох розділів книги.

 

 

Книгу було підготовлено з ініціативи Української асоціації дослідниць жіночої історії (УАДЖІ) та рекомендовано до друку Вченою радою ІН НАН України в січні 2017 року. Ознайомитися зі змістом книги можна на сайті УАДЖІ :

http://www.womenhistory.org.ua/index.php/novi-vydannya/139-book-ukr-women-modernization .

Збірник є науково-популярним виданням, адресованим широкому колу читачів. Співавторки книги – фахові історикині, членки УАДЖІ (http://www.womenhistory.org.ua/index.php/chleni ), спираючись на власні наукові дослідження, доступно та всебічно розкривають гендерні особливості життя й діяльності жінок у контексті стрімких модернізаційних процесів та масштабних історичних катаклізмів першої половини ХХ ст., під впливом яких і занурившись у які українки стали такими, якими є тепер. Книга запрошує замислитися над тим, що означало «бути жінкою» в часи двох світових воєн, емансипації, революцій, Голодомору, радянської влади, окупації, політичних репресій.

 

Під час 24-го Форуму видавців, що тривав у Львові з 13 по 17 вересня 2017 року, вчені Інституту народознавства (ІН) НАН України представили ще дві свої нові наукові праці.

 

14 вересня 2017 року в актовій залі ІН НАН України провідний науковий співробітник відділу етнології сучасності цієї установи доктор філологічних наук, професор Роман Кирчів представив свою нову працю «Історія української фольклористики» (Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017).

Презентована книга є першим томом серії та охоплює аналіз фольклористично-етнографічних українських студій до середини ХІХ ст. – добу преромантизму й романтизму. Досліджується початковий етап становлення та розвитку української науки про усну народну творчість, пов’язаний зі змінами в суспільному мисленні, літературі, мистецтві, науковій гуманітаристиці останніх десятиліть XVІІІ – першої половини ХІХ ст. і часом визрівання його передумов. У виданні подаються відомості про донаукові зацікавлення українським фольклором, на широкому джерельному матеріалі висвітлюється розгортання науково-фольклористичного руху в різних частинах поневоленої України, задіяні в ньому постаті, головні його осередки – харківський, львівський, київський та їхній доробок у збиранні, виданні й дослідженні усної народної словесності.

15 вересня 2017 року в межах 24-го Форуму видавців у Львові відбулася презентація нової монографії старшого наукового співробітника відділу соціальної антропології ІН НАН України кандидата історичних наук Оксани Кісь «Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти» (Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017).

Ця книга є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок – політв’язнів ГУЛАГу. Авторка застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує особисті спогади колишніх невільниць та офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок. У книзі приділено увагу таким аспектам, як національне питання, релігійні практики, жіноча творчість, прояви людяності і жіночності, жіноча взаємодопомога, жіноче тіло і сексуальність, проблема материнства за ґратами. Книга розкриває малопомітні, проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на в’язнів, що допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками. Видання призначене для дослідників і дослідниць, які працюють у галузі історії України, жіночої історії, історичної антропології, історії тоталітаризму, історії повсякдення, а також правозахисників та активісток жіночих громадських організацій і всіх, хто цікавиться минулим українського жіноцтва і ґендерними студіями.

Книгу видано за підтримки Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні

(http://www.fulbright.org.ua/ )  та Представництва Фонду імені Генріха Бьолля в Україні

(https://ua.boell.org/uk ).

Ознайомитися зі змістом праці можна на сайті Української асоціації дослідниць жіночої історії

(http://www.womenhistory.org.ua/index.php/novi-vydannya/144-kis-ukrainian-women-in-the-gulag-book ).

 

 

За інформацією Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

Powered by CuteNews