ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації м.н.с. відділу №11 ФМІ НАНУ ВОЙТОВИЧА А.А.

 

 

31 травня 2017 року 

 у конференцзалі ФМІ НАН України

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

 

відбувся  прилюдний захист дисертації м.н.с. відділу №11 

“Фізико-хімічних методів протикорозійного захисту металів” ФМІ НАН України

 

Войтовича Андрія Андрійовича

“ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУКТУРИ НАПЛАВЛЕНИХ

ШАРІВ СИСТЕМИ Fe-Cr-B-C ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ”,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

 

 

 

Науковий керівник:

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Похмурська Ганна Василівна,

Національний університет “Львівська політехніка”,

Завідувач кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

 

 

 

Офіційні опоненти:

Доктор технічних наук, професор Голубець Володимир Михайлович,

Національний лісотехнічний університет України,

Завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування

 

Кандидат технічних наук, доцент Колесніков Валерій Олександрович,

Державний заклад “Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка”

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

Powered by CuteNews