Page 9 - tmp
P. 9

7

        За прикладання під час наплавлення як вертикальної, так горизонтальної
     вібрації розкид розмірів включень боридів (FeCr)B, (FeCr) B зменшується (рис. 2 б).
                                        2
     Зокрема за вертикальної вібрації амплітудою 70 мкм він зменшився у тричі, а
     амплітудою 300 мкм – у 6 разів порівняно з їхнім розміром у металі, наплавленому
     без вібрації. За горизонтальної вібрації амплітудою 70 та 300 мкм досягнуто ще
     сильнішого диспергування, при цьому середній розмір боридів (FeCr)B, (FeCr) B
                                                       2
     зменшився у 10 та 18 разів відповідно. Вібрація не лише впливає на розміри та
     форму боридів, а і на гомогенність наплавленого металу.
                    а                    б


                               Рис. 3. Розподіл хрому та заліза на
                                відрізку L довжиною 150 мкм у
                                   металі, наплавленому
                                  ПД Х10Р3Г2С без (а) та з
                               використанням вертикальної (б) та
                                 горизонтальної (в) вібрації
                                   амплітудою 300 мкм.
                    в

        Дослідження розподілу хрому у феритній матриці металу, наплавленого з
     вібрацією, виявили однорідніший розподіл хрому у феритній матриці, що є ще
     одним доказом впливу вібрації на диспергування боридів (FeCr)B, (FeCr) B
                                                       2
     (рис. 3 а). Ширина зони підвищеного вмісту хрому, визначає розміри боридних

     включень, а ширина зон підвищеного вмісту заліза відповідає віддалям між
     боридами. Із прикладанням вертикальної вібрації амплітудою 300 мкм ширина піків
     зменшується, а їх густина збільшується у 2,4 рази. За горизонтальної вібрації
     амплітудою 300 мкм у наплавленому металі виявили найдисперсніші бориди
     (FeCr) B середній розмір яких становив 5 мкм, що також підтверджено розподілом
         2
     хрому. Отримані результати дають підстави стверджувати, що горизонтальна
     вібрація істотніше диспергує структурні складові металу, наплавленого
     ПД Х10Р3Г2С. Перевірено це на структурі металу, наплавленого дротом ПД
     80Х20Р3Т за амплітуди коливань підкладки 70, 200 та 300 мкм. Виявлено, що і в
     цьому випадку структурні складові наплавленого металу (боридні включення)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14