Page 8 - tmp
P. 8

6

     виявили, що включення боридів типу (FeСr)B крупні за розміром та темніші за
     кольором, бориди типу (FeCr) B значно дрібніші та світліші (рис. 1).
                       2


             а                 б                 в
     Рис. 1. Мікроструктура на гребенях валиків металу, наплавленого ПД Х10Р3Г2С без (а) та з
       використанням вертикальної (б) та горизонтальної (в) вібрації амплітудою 300 мкм.

        Встановлено, що подрібнення складових в структурі наплавленого металу
     залежить і від напряму (вертикальний чи горизонтальний), і від амплітуди вібрації
     підкладки. Зокрема, дисперсність включень боридів (FeCr)B, (FeCr) B зростає з
                                                2
     підвищенням амплітуди вібрації як у вертикальному, так і в горизонтальному
     напрямках.
        У наплавлених шарах, отриманих за накладання вертикальної або
     горизонтальної вібрації підкладки амплітудою 300 мкм, бориди (FeCr)B
     подрібнюються і згладжується їх гострокутна морфологія (рис. 1 б,в). При цьому
     максимальний ефект їх диспергування виявлено за горизонтальної вібрації (рис. 1 в).
     Середній розмір включень боридів визначали використовуючи програму AxioVizio.
     У вихідному металі з ПД Х10Р3Г2С без вібрації під час наплавлення середній
     розмір включень боридів (FeCr)B, (FeCr) B у структурі на гребені валиків
                                 2
     змінювався від 10 до 150 мкм, а в зоні їх перекривання – від 50 до 350 мкм (рис. 2 а).

                 а                          б
       Рис. 2. Середній розмір D включень боридів у металі, наплавленому ПД Х10Р3Г2С без
         вібрації (а) і за вертикальної та горизонтальної вібрації (б): 1, 2 – гребінь та зона
                        перекривання валиків.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13