Page 2 - tmp
P. 2

Дисертацією є рукопис.

        Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка”

        Науковий     доктор технічних наук, старший науковий співробітник
        керівник:    Похмурська Ганна Василівна,
                Національний університет “Львівська політехніка” завідувач
                кафедри    зварювального     виробництва,    діагностики    та
                відновлення металоконструкцій

        Офіційні     доктор технічних наук, професор
        опоненти:    Голубець Володимир Михайлович,
                Національний лісотехнічний університет України (Львів),
                завідувач кафедри технології матеріалів і машинобудування                кандидат технічних наук, доцент
                Колесніков Валерій Олександрович,
                Державний заклад “Луганський національний університет
                ім. Тараса Шевченка”


           Захист відбудеться “ ___ ” _____ 2017 р. о___  годині на засіданні
                                          00
        спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту
        ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.           З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці та на сайті Фізико-

        механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060,
        м. Львів, вул. Наукова, 5.        Автореферат розісланий “ ___ ” ______ 2017 року        Вчений секретар                             І. М. Погрелюк
        спеціалізованої вченої ради
   1   2   3   4   5   6   7