Page 15 - tmp
P. 15

13

         За зношування незакріпленим абразивом металу наплавленого, без вібрації,
     основним механізмом зношування є викришування твердих боридів (FeСr)B
     (рис. 10 в). Причому, незакріплений абразив суттєво сприяє, цьому. За наплавлення з
     використанням горизонтальної вібрації в структурі металу виділялися дрібні
     пластичні включення боридів (FeСr) B. Тому їх викришування зі феритної матриці
                           2
     ускладнилося. Як наслідок, знос наплавленого металу також знизився, а на поверхні
     зношування спостерігали лише неглибокі вищербини (рис. 10 г).                     а                  б
             Рис. 11. Морфологія ушкоджень, спричинених зношуванням від
             ударних навантажень металу, наплавленого ПД X10Р3Г2С без
                застосування вібрації (а), за горизонтальної вібрації
                        амплітудою 300 мкм (в).

         Характер ушкоджень поверхні наплавленого металу за ударних навантажень
     аналізували на гребенях валиків та в зоні їх перекриття із суміжними валиками. На
     гребенях валиків в металі, наплавленому без вібрації, зафіксували високу густину і

     локальність пошкоджень (рис. 11 а). Пошкодження на гребенях валиків
     розпочиналося з пластичного деформування, порушення когезивного зв’язку між
     твердими боридами і пластичнішою матрицею з подальшим вилущуванням
     спочатку великих, а потім і дрібніших боридів з металу через їх недостатню силу
     зчеплення з матрицею. В зоні ж перекриття валиків виразки збільшувалися за
     розмірами і наплавлений метал пошкоджувався внаслідок розтріскування і
     вищерблення боридів (рис. 11 б).
         За використання горизонтальної вібрації амплітудою 300 мкм змінилося
     співвідношення фаз і морфологія структурних складових наплавленого шару. Така
     структурно-фазова композиція якісно змінила характер впливу ударних
     навантажень. Основним чинником зношування металу і на гребенях валиків, і в зоні
     їх перекриття стає здатність наплавленого шару пластично деформуватися і  так
     релаксувати напруження, що виникають під час випробування на ударне
     зношування. Це властиве металу на гребенях валиків і в зоні їх перекриття та
     пов’язане із найвищою дисперсністю пластичної фази (FeСr) B. Відзначили також
                                           2
     найнижчу (з усіх аналізованих варіантів формування наплавленого шару) схильність
     поверхневих шарів до розтріскування металу, наплавленого за використання
     горизонтальної вібрації (рис. 11 б).
         Накладання вібрації під час наплавлення металу з ПД 80Х20Р3Т, як і для
     металу, наплавленого з ПД Х10Р3Г2С, також призводить до суттєвого зменшення
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20