Page 14 - tmp
P. 14

12

     зменшенням розміру дисперсних зміцнювальних фаз (боридів) та зміною їх
     фазового складу. Зокрема, зі зменшення середнього розміру боридних включень від
     175 до 5 мкм підвищення рівня напружень стиску другого роду в наплавленому шарі
     і як наслідок зросла його мікротвердість –700 до 930 МПа. Зі збільшенням вмісту
     фази (FeCr) B у наплавленому шарі підвищується модуль Юнга та опор крихкому
            2
     руйнуванню, що також вплинуло на зростання зносостійкості наплавленого шару
     (табл. 1).
                                                  Таблиця 1
              Відносна зносостійкість наплавленого металу з ПД Х10Р3Г2С
       за умов абразивного зношування по відношенню до наплавленого металу без вібрації

             Умови наплавлення          Без вібрації   Горизонтальна вібрація
        Амплітуда механічних коливань, мкм         -       70       300
          Середній розмір боридів, мкм         175       10        5
            Закріпленим абразивом            1       1,4       2,5
           Незакріпленим абразивом           1       1,5       2,3
          За умов ударних навантажень           1       2,4       2,8
             Співвідношення фаз            4/1      2,5/4      1/5
              (FeCr)B/(FeCr) 2B

                                         Характер пошкоджень на
                                         поверхні    наплавлених
                                         шарів після тертя добре
                                         узгоджується з втратами
                                         маси    зразків.    На
                                         поверхні        тертя
                                         наплавленого металу без
                                         застосування     вібрації

                                         присутні глибокі майже
             a                  б          паралельні канавки та
                                         сліди від викришених
                                         боридів (FeСr)B (рис. 10
                                         a). У зоні контактування
                                         металу, наплавленого з
                                         за     горизонтальної
                                         вібрації амплітудою 300
                                         мкм,    з   абразивним
                                         кругом практично не
                                         було крихких відколів,
             в                  г          оскільки    збільшується
      Рис. 10. Морфологічні особливості поверхонь тертя металу,       кількість    пластичної
      наплавленого ПД Х10Р3Г2С без (а, в) та за використання
                                                2
     горизонтальною (б,гґ) вібрацією зразків амплітудою 300 мкм,      фази (FeСr) B (рис. 10 б).
       за зношування закріпленим (a–б) і незакріпленим (в–г)       Це   узгоджується     із
                   абразивом.                 морфологією     поверхні
     зношування, на якій спостерігали не глибокі, дрібні і не рівномірно розташовані
     подряпини.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19