Page 10 - tmp
P. 10

8

     суттєво подрібнювалися зі зростанням амплітуди вібрації під час наплавлення
     (рис. 4). Зокрема, боридні включення (FeCr)B, (FeCr) B максимально подрібнилися
                                      2
     за вібрації амплітудою 300 мкм (рис. 4 г). Середній розмір включень при цьому
     1…20 мкм (рис. 5 а).

             а                 б                 в

             г                 д                 е
         Рис. 4 Мікроструктура металу, наплавленого ПД 80Х20Р3Т без додавання (а - г) та з
     додаванням до його шихти 1 (д) або 2 (е) мас. % ПАМ без (а, б, в, г) та з використанням під час
         наплавлення горизонтальної вібрації амплітудою 70 (б), 200 (в) та 300 (г) мкм.

         Відновлення великогабаритних деталей ускладнює застосування вібрації під
     час їх наплавлення. У цьому випадку запропонували впливати на мікроструктуру
     наплавленого металу, додаючи до шихти ПД 80Х20Р3Т 1, 2 мас. % порошку ПАМ.
                  а                         б
         Рис. 5. Зміна середнього розміру D боридів (FeCr)B, (FeCr) 2B у структурі металу,
     наплавленого ПД80Х20Р3Т, залежно від амплітуди горизонтальної вібрації А (а) та вмісту
     порошку ПАМ у шихті ПД без використання вібрації під час наплавлення (б): 1 –
     наплавлення ПД 80Х20Р3Т базового складу; 2, 3 – з додаванням до його шихти 1 та 2 мас. %
     порошку ПАМ.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15