Page 1 - tmp
P. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

             НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”                      ВОЙТОВИЧ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
                                               УДК 621.791.92              ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУКТУРИ НАПЛАВЛЕНИХ ШАРІВ

           СИСТЕМИ Fe–Cr–B–C ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЗНОСОСТІЙКОСТІ                       05.02.01 – матеріалознавство                         А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                   дисертації на здобуття наукового ступеня

                        кандидата технічних наук                            Львів – 2017
   1   2   3   4   5   6