Page 9 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 9

7

                                              -3
      корозії сталі зі збільшенням часу випроб. Так, в присутності 10 М таніну ступінь
      захисту сталі 20 у воді в перші 6 годин випроб становить лише 39%. Збільшення
      часу експозиції до 168 год знижує швидкість корозії сталі в інгібованому
      середовищі в 4 рази, а ступінь захисту вже сягає 72%. Подібна закономірність
      спостерігається і при використанні екстракту дубової стружки: у діапазоні
                                3
      досліджених концентрацій 0,2…1,0 г/дм  збільшення концентрації інгібітору C
      сповільнює швидкість корозії в 9 разів, а ефективність протикорозійного захисту

      сталі зростає в 1,8–2,3 рази при збільшенні часу експозиції від 6 до 168 год (рис. 1).


                        6 год        10 0
         0,3              168 год        i, мА/см 2

                                  10 -1
        П, мм/рік                      10 -2            2  1
          0,2

         0,1
                                            3
                                  10 -3        4
         0,0
            0     0,2    0,4    0,8    1,0 -800 -720 -640 -560 -480 -400
                                                    E, мВ

             Концентрація інгібітора, г/л
                                  Рис. 2. Поляризаційні криві сталі 20 у
       Рис. 1. Залежність глибинного показника
       швидкості корозії сталі 20 у водогінній воді    водогінній воді (1) та з додатком екстракту
                                                3
                                                       3
          від концентрації екстракту дуба        дубової стружки: 2 – 0,2 г/дм ; 3 – 0,4 г/дм ;
                                               3
                                         4 – 0,8 г/дм .
         Порівняльні дослідження захисних властивостей екстрактів з кори дуба, берези
      та сосни приведені в табл. 1. В присутності всіх видів екстрактів ступінь захисту та
      коефіцієнт гальмування зростають зі збільшенням часу експозиції, однак з певними
      особливостями. Так, якщо для неінгібованого середовища швидкість корозії
      знижується на 50%, то в інгібованому рівнь K  може зменшитися у 5 разів.
                                     m
      Зазначимо, що не виявлено принципової різниці в захисних властивостях екстрактів
      з різних видів деревини.

                                                  3
         Таблиця 1. Вплив екстрактів дуба, берези та сосни в концентрації 0,8 г/дм на корозійну
      тривкість сталі 20 у водогінній воді (t = 25ºС)
                             Швидкість корозії    Ступінь    Коефіцієнт
                      Час випроб,
                                   5
           Середовище                 K m 10 ,    захисту Z,  гальмування
                        год         2
                                г/см год      %        γ
                         6        3,08
             Вода                            –        –
                        168        2,08

          Вода, інгібована       6         1,6        48       1,9
          екстрактом дуба      168        0,34        84       6,1

          Вода, інгібована       6        1,47        52       2,1
          екстрактом берези      168        0,34        84       6,1

          Вода, інгібована       6        1,01        67       3,0
          екстрактом сосни      168        0,43        79       4,8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14