Page 4 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 4

2

    локальної водооборотної системи від корозії та солевідкладення» (АТ «СКФ
    Україна»,   2014   р.),  №   1297   «Визначення    ефективності    інгібіторів
    багатофункціонального призначення» (НВК «Галичина»).

      Мета і задачі досліджень. Мета роботи полягає у розробленні методу синтезу,
    встановленні закономірностей та механізму захисної дії екологічних інгібіторів на
    основі переробки відходів деревообробної промисловості для протикорозійного
    захисту вуглецевих сталей теплообмінного обладнання в нейтральних та кислих
    середовищах.

      Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
     розробити простий та екологічно безпечний метод синтезу інгібіторів на основі
     переробки відходів деревообробної промисловості – кори та стружки дуба, сосни,
     берези, листя чаю; виявити основну діючу складову отриманих екстрактів;
     встановити механізм захисної дії розроблених інгібіторів стосовно сталі за дії
     нейтральних та кислих середовищ;
     розробити на основі екстрактів дубової сировини синергічні композиції;
     вивчити захисні властивості розроблених інгібіторів залежно від їх концентрації,
     температури та часу дії;
     вивчити вплив інгібітору на основі екстракту дуба на бікарбонат-каробонатні
     перетворення;
     встановити особливості механізму дії інгібіторів на пластично деформованій
     поверхні сталі;
     дослідити вплив розробленого інгібітору на корозійну втому (КВ) та втомний ріст
     тріщини (ВРТ) у вуглецевих сталях в середовищі водогінної води.
      Об’єкт дослідження: процес корозії та корозійно-механічного руйнування
    вуглецевих сталей у нейтральних та кислих середовищах при дії інгібіторів на
    основі екстрактів з відходів деревообробної промисловості.
      Предмет дослідження: закономірності та механізм протикорозійної дії
    інгібіторів на основі відходів деревообробної промисловості при захисті вуглецевих
    сталей.
      Методи дослідження: Гравіметричний метод визначення швидкості корозії,
    солевідкладення, електрохімічні методи дослідження кінетики корозійного процесу
    (поляризація), адсорбційні (вимірювання крайового кута змочування, методи
    імпедансометрії), механічні (багатоциклове втомне руйнування, кінетика росту
    втомної тріщини), металографічні та фрактографічні дослідження поверхні зламів.
      Наукова новизна одержаних результатів.
     1. Розроблено методику синтезу нових екологічно безпечних інгібіторів корозії
    на основі відходів деревообробної промисловості для застосування у
    протикорозійному захисті теплообмінного обладнання у кислих та нейтральних
    середовищах.
     2. Виявлено основну діючу складову інгібіторів – танін та визначено його
    кількість в одержаному екстракті. Встановлено оптимальні концентрації інгібіторів,
    за яких спостерігається висока ефективність протикорозійної дії на сталях як в
    кислих, так і в нейтральних середовищах. Показано, що захисна дія отриманого
    екстракту подібна до дії товарного таніну: ефективність гальмування швидкості
    корозії сталі зростає зі збільшенням концентрації інгібітору та часу експозиції.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9