Page 2 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 2

Дисертацією є рукопис.
     Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України


     Науковий         доктор технічних наук, професор
     керівник:        НИКИФОРЧИН Григорій Миколайович,
                 Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,
                 м. Львів, завідувач відділу діагностики корозійно-водневої
                 деградації матеріалів     Офіційні         доктор технічних наук, професор
     опоненти:        ЧИГИРИНЕЦЬ Олена Едуардівна,
                 Національний технічний університет України "Київський
                 політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ,
                 завідувач кафедрою фізичної хімії

                 доктор технічних наук, доцент
                 КУРМАКОВА Ірина Миколаївна,
                 Чернігівський національний педагогічний університет
                 ім. Т.Г. Шевченка МОН України, м. Чернігів, завідувач
                 кафедрою хімії
        Захист відбудеться «15» лютого 2017 р. о «16» годині на засіданні спеціалізованої
     вченої ради Д 35.26.02 Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН
     України, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.


        З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту
     ім. Г. В. Карпенка НАН України, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.

        Автореферат розіслано «12»  січня 2017 р.


     Учений секретар
     спеціалізованої вченої ради,
     доктор технічних наук, професор                           І.М. Погрелюк
   1   2   3   4   5   6   7