Page 15 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 15

13

         Таким чином, виділені екстракти чаю, дуба та синергічних композицій –
      достатньо ефективні інгібітори корозії вуглецевих сталей не лише в нейтральних, а
      й у кислих середовищах.
         Композиції на основі екстрактів дуба є ефективними інгібіторами в кислих
      середовищах, що створює передумови щодо їх використання при кислотному
      усуненні солевідкладень. Оскільки водні розчини інгібіторів на основі екстрактів
      дуба мають слабокислу реакцію, була зроблена спроба оцінити можливість
      розчинення ними карбонатів кальцію.
                                         2+
         Таніни, утворюючи комплексні сполуки з іонами Са , не усувають з поверхні
      металу карбонатів, а лише змінюють структуру осадів. Тому було досліджено вплив
      інгібітору ТИС–4 на швидкість та повноту розчинення карбонату кальцію у 5%-ій
      НСl. Протягом перших 30 хв є певні відмінності між неінгібованим та інгібованим
      розчинами у кінетиці переходу іонів кальцію в розчинний стан. Очевидно, дещо
      сповільнене на цій стадії розчинення карбонату і є результатом комплексоутворення,
      яке при подальшій взаємодії з інгібованим розчином вичерпується і швидкість
      розчинення навіть дещо перевищує розчинення у неінгібованій кислоті.
         Повнота очищення внутрішньої поверхні зразка експлуатованої водогінної
      труби від карбонатних відкладів (товщина осаду ~ 1мм) однакова в обох розчинах, а
      час усунення такої кількості CaCO  в інгібованому кислотному розчині майже
                             3
      втричі менший, ніж у 5 %-ій НСl.
         Поверхня сталі після взаємодії з інгібованим розчином була вкрита темною
      плівкою, і після тижневого спостереження за станом зразків, які перебували в
      атмосферних умовах, слідів корозії не виявили, на відміну від зразка, очищеного
      неінгібованою кислотою. Це пов’язано з проявом ефекту післядії інгібітору ТИС–4.
      Так, поверхневі плівки, які формуються на зразках сталі 20, витриманих в
      інгібованій 5%-ій НСl, здатні достатньо захищати метал у неінгібованій кислоті
      упродовж не менше 12 год (рис. 10, 11).

           Z, %                                1         3
          80                          9
                                    K m 10 -3 , г/см 2 год 6
          60


          40                                            2

          20                          3


          0                          0
             1      2     3              6     12     18  t, год
       Рис. 10. Ступінь захисту від корозії Z сталі 20    Рис. 11. Залежність швидкості корозії K m
       після 6 год експозиції в інгібованій 5 % HCl     сталі 20 від часу експозиції в розчинах: 1 –
          (1) та після перенесення зразків у        5% НСl; 2 – 5% НСl + інгібітор ТИС–4
                                     3
       неінгібовану 5 % HCl: 2 – 9 год; 3 – 12 год.    (0,8 г/дм ); 3 – інгібована 5 % НСl (витримка
                                   6 год), потім перенесення в 5 % НСl.

         Так, після 6 год експозиції ступінь інгібіторного захисту сталі 20 становить 85%,
      після 12 год він знизився на 21%. Таким чином, навіть у кислих середовищах
      протягом певного часу діє ефект післядії інгібітору. Цей ефект впливає і на кінетику
      корозійного процесу в соляній кислоті: на відміну від неінгібованого розчину НСl
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20