Page 12 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 12

10

                                3
    інгібітору зменшується незначно, а за 0,6 г/дм – удвічі. Таким чином, у динамічних
    умовах за температури 65 С інгібітор ТИС–4 в діапазоні досліджених концентрацій
    сповільнює реакцію бікарбонат–карбонатного перетворення та зменшує кількість
    відкладів на поверхні металу (рис. 3).
                      3
      У присутності 0,8 г/дм інгібітору ТИС–4 підвищення вмісту бікарбонату
                        3
    кальцію в розчині понад 1,2 г/дм різко збільшує кількість карбонатних відкладів і
    незначно змінює ефективну константу цієї реакції (рис. 4). У водах з переважаючою
    карбонатною твердістю процес солевідкладення посилюватиметься, якщо вміст
                               3
    бікарбонатів буде значно більшим від 1,6 г/дм , в т.ч. і в присутності інгібітору.
                                               0,6
                                   m CaCO 3 , г
         m CaCO 3 , г       0,4                       0,4
        0,15                        1,2        1
                     1   k eff , дм 3 /моль с   0,9            k eff , дм 3 /моль с
        0,10            0,2          0,6       2    0,2                     2             0,3
                                               0,0
        0,05            0,0            0,4  0,8  1,2  1,6
           0,0  0,2   0,4                          3
                C   , г/дм 3               C     , г/дм
                ТИС-4                    Ca(HCO )
                                         3 2
     Рис. 3. Залежність кількості СаСО 3 (1) та    Рис. 4. Залежність кількості СаСО 3 (1) та
                                                    o
      k eff (2) від концентрації інгібітору ТИС–4   k eff (2) від концентрації Са(НСО 3) 2 (t = 65 C,
                                                   3
         (t = 65 C, ω = 2920 цикл/хв)         ω = 2920 цикл/хв, C ТИС–4 = 0,8 г/дм )
      Четвертий розділ містить результати досліджень захисних властивостей
    екстракту дуба і синергічних композицій типу ТИС, а також для порівняння
    екстракт чайного листя, у 5%-ому водному розчині HCl.
       Швидкість корозії сталі залежала від концентрації екстрактів: її збільшення з
             3
    0,2 до 0,8 г/дм  веде до зниження K  в 1,8–9,6 (для екстракту з листя чаю) та в
                           m
                          2,8–7,8 (для екстракту зі стружки та кори дуба)
     10     5 % HCl            разів. Зазначимо, що за концентрації 0,8 г/дм
                                                      3
           екстракт дуба
           екстракт чаю         ефективність протикорозійного захисту обох
                          екстрактів майже не відрізнялася і становила
     K m 10 -5 , г/см 2 год 5         87–89%.

                             Збільшення часу випроб від 3 до 9 год
                          призводить    до  закономірного     зростання
                          швидкості корозії сталі в неінгібованій 5%-ій
                          HCl. Під впливом екстрактів K  знижується в
                                             m
                          середньому в 2,3–8,5 рази, причому за більшого
      0                    часу експозиції інгібувальна дія ефективніша
        3 год  6 год  9 год  12 год
    Рис. 5. Швидкість корозії K m сталі 20   (рис. 5). За експозиції 3 год ефективність
       у 5%-ому розчині HCl та в       екстракту чаю дещо вища, однак в подальшому
                3
     присутності 0,8 г/дм екстрактів     захисна дія обох екстрактів за однакової
      залежно від часу випробувань.      концентрації зрівнюється.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17