Page 2 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 2

Дисертацією є рукопис.


         Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН
      України
      Науковий керівник: кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
                   Кошовий Володимир Вікторович,
                   Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН
                   України,
                   провідний науковий співробітник відділу методів та систем
                   дистанційного зондування


      Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент
                   Лютак Ігор Зіновійович,
                   Івано-Франківський національний технічний університет
                   нафти і газу, Міністерство освіти і науки України, професор
                   кафедри програмного забезпечення автоматизованих
                   систем


                   кандидат технічних наук, доцент
                   Окіпний Ігор Богданович,
                   Тернопільський національний технічний університет ім. І.
                   Пулюя,
                   доцент кафедри технології і обладнання зварювального
                   виробництва


                                         00
         Захист  відбудеться “3” лютого 2017 р. о  12.  год.  на  засіданні
      спеціалізованої  вченої  ради  Д 35.221.01  у  Фізико-механічному  інституті
      ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.


         З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Фізико-
      механічного  інституту  ім. Г.В.  Карпенка  НАН  України  за  адресою:  79060,
      м. Львів, вул. Наукова, 5.


         Автореферат розіслано “2” січня 2017 р.


      Учений секретар спеціалізованої
      вченої ради                                     Б.П. Русин
   1   2   3   4   5   6   7