Page 2 - Avtoreferat
P. 2

Дисертацією є рукопис
         Робота виконана у Фізико-механічному інституті
         ім. Г.В. Карпенка НАН України

         Науковий     доктор технічних наук, професор
         керівник:     ХОМА Мирослав Степанович
                  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
                  (Львів), завідувач відділу корозійного розтріскування
                  металів


         Офіційні     доктор технічних наук, доцент
         опоненти:     Курмакова Ірина Миколаївна
                  Чернігівський національний педагогічний
                  університет ім. Т.Г. Шевченка МОН України,
                  завідувач кафедри хімії

                  доктор технічних наук, професор
                  Архипов Олександр Геннадійович
                  Східно-український національний
                  університет ім. В. Даля,
                  завідувач кафедри машинознавства
                  та обладнання промислових підприємств                                         00
         Захист відбудеться ‘‘_15_’’ _лютого_2017 р. о _14 _ годині на засіданні
         спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті
         ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5.


         З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці та на сайті Фізико-
         механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України, 79060, Львів, вул.
         Наукова, 5.


         Автореферат розісланий ‘‘_10_’’ _січня_ 2017 р.
         Учений секретар
                                        І.М. Погрелюк

         спеціалізованої вченої ради
   1   2   3   4   5   6   7