Page 1 - Avtoreferat
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
                 ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА
                              ЧУЧМАН
                           Мар’ян Романович

                                               УДК 620.193.4


               НАВОДНЮВАННЯ ТА ОПІР РУЙНУВАННЮ ТРУБНИХ
          СТАЛЕЙ У СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЗА СТАТИЧНИХ
                    ТА ЦИКЛІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ


                05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

                          А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

                     дисертації на здобуття наукового ступеня
                          кандидата технічних наук


                              Львів - 2017
   1   2   3   4   5   6