Page 8 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 8

6

      доцільність розроблення апаратури з використанням нового методу, за яким
      поляризаційний потенціал визначають по формулі

                        U   U mg  k  1 V ,                (1)
                          p
                                  mg
      де U  і V  – напруги між металом і ЕП, виміряні у постійному і змінному
         mg
             mg
      струмі; k – коефіцієнт гармоніки.
         У другому розділі дано обґрунтування нового методу визначення ПП з
      вилученням омічного складника за вимірами постійних і змінних електричних
      напруг, досліджено вплив електрофізичних параметрів середовища на ємність
      ПТ та встановлено діапазон робочих частот. Сформульовано основні вимоги до
      апаратури ВПП.
         Фізичною основою нового методу визначення ПП з вилученням омічного
      складника є різна залежність поляризаційної і омічної складових від частоти.
      Розглянуто феноменологічну електричну схему міжфазного шару метал-
      ізоляція-електропровідне середовище (рис. 1а), основними параметрами якого
      є G , G , G  – електричні провідності ізоляції, поляризації, ґрунту та ємності
             g
           p
         i
      ізоляції і поляризації С і С відповідно.
                       p
                    i

                        а            б      в

           Рис. 1. Феноменологічна електрична схема межі металу з ізоляційним
             покривом в електропровідному середовищі: а – загальна;
                 б – для постійного струму; в – для змінного струму

         Під час проходження через міжфазний шар постійного струму маємо
      омічну та поляризаційну складові перехідного опору «метал-середовище»
      (рис. 1б). У випадку ж проходження змінного струму маємо тільки омічні
      складові опору ізоляції та ґрунту, а поляризаційна складова шунтується
      великою ємністю подвійного електричного шару (рис. 1в).
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13