Page 2 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 2

Дисертацією є рукопис

     Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка Національної
     академії наук України


      Науковий керівник:     Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
                    Джала Роман Михайлович,
                    Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка

                    Національної академії наук України, м. Львів,
                    завідувач відділу електрофізичних методів неруйнівного
                    контролю

      Офіційні опоненти:     Доктор технічних наук, професор
                    Яцук Василь Олександрович,
                    Національний університет “Львівська політехніка”
                    Міністерства освіти і науки України, професор кафедри
                    метрології, стандартизації та сертифікації Інституту
                    комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

                    Кандидат технічних наук, доцент
                    Яворський Андрій Вікторович,
                    Івано-Франківський національний технічний університет
                    нафти і газу Міністерства освіти і науки України, доцент
                    кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики
        Захист відбудеться “16” червня 2017 р. о 14:00 годині на засіданні
     спеціалізованої вченої ради Д.35.226.01 у Фізико-механічному інституті
     ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.

        З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту
     ім. Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5).


        Автореферат розісланий “___” травня 2017 р.


        Учений секретар
        спеціалізованої вченої ради,
        доктор технічних наук, професор                        Б. П. Русин
   1   2   3   4   5   6   7