Page 15 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 15

13


                                  .
                          x  h  2h 1                      (11)
                               2
                               D  
         Проведені комплексні обстеження ділянок газопроводів показали добре
      узгодження і взаємне доповнення результатів безконтактних і контактних
      вимірювань (рис. 9). Під час опрацювання вимірів струмів і потенціалів
      використовуємо відстані між точками вимірювань (7).

          0      50     100     150     200     250     300
        10000

         1000
        R, Om m 2 100                               R i       а                       пошкодження ізоляції             R mg
         10
         0,25

         0,20
        V gg , V 0,15                                      б

         0,10

         0,05

        -0,01

        U gg , V -0,02                                      в

        -0,03

        -0,04

         -0,8
                          місце корозії
        U, V -0,9
         -1,0                                          г

                                              U mg
         -1,1
                                              U p
          0      50     100     150     200     250     300
                               l, m

           Рис. 9. Контроль протикорозійного захисту підземного трубопроводу
                     апаратурою БВС-К та ВПП-М:
        а – розподіл перехідного опору “труба-земля” R (l) та опору ізоляції R (l);
                                     mg
                                                   i
               б – розподіл змінної напруги “земля-земля” V (l);
                                           gg
       в – розподіл постійної напруги “земля-земля” U (l) – градієнта потенціалу;
                                    gg
          г – розподіл постійної напруги “труба-земля” U (l) та поляризаційного
                                       mg
                      потенціалу U (l) вздовж ПТ
                              p

         Для наочності оформлення документації по проведених обстеженнях,
      місця вимірювань потрібно нанести на карту. Приклади такого зображення
      показано на рис. 10.
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20