Page 14 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 14

12

         Проведено    контроль    стану   протикорозійного     захисту    ділянок
      магістральних газопроводів. Схема підключення ВПП-М до ПТ та електродів
      показана на рис. 8.

                                     Рис. 8. Схема підключення
                                        ВПП-М до ПТ:
                                    КВП – вимірювальний пункт;
                                     ЕП – електрод порівняння;
                                     ДЕ – допоміжний електрод         Одночасні вимірювання постійної різниці потенціалів та змінної
      електричної напруги на поверхні ґрунту дають змогу проводити пошук
      пошкоджень ізоляції ПТ за відомими методами поперечного градієнта та
      Пірсона. За вимірами поляризаційного потенціалу контролюють стан
      електрохімічного захисту та виявляють місця корозії (рис. 9).
         Апаратура ВПП-М у комплексі з апаратурою безконтактних вимірювань
      струмів БВС-К дає можливість визначати перехідний питомий опір ізоляції R            i
      для кожного інтервалу довжини l між точками вимірювань струмів ПТ:
                           n
                           R  U in i / ,                   (8)
                                n
                           in
      де густина постійної складової струму катодного захисту на n-ому інтервалі
      довжини з площею поверхні S
                         n
                           I     J
                        i   n     n  ,                 (9)
                         n
                           S n   D  l  n k  n
      де J – різниця вимірів змінної компоненти струму УКЗ на кінцях ділянки ПТ.
          n
      Падіння потенціалу на ізоляційному покриві ПТ
                         U  U mg  U  U .                  (10)
                                  p
                               g
                          i
      Падіння напруги в ґрунті U буде рівне виміряній різниці потенціалів U між
                                                   gg
                       g
      електродом порівняння та допоміжним електродом, якщо відстань x між
      електродами вибрана з урахуванням глибини h залягання і діаметра D
      трубопроводу:
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19