Page 12 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 12

10

      можливості запису вимірів у пам'ять і перегляду отриманих результатів на
      цифровому дисплеї. Реалізовано передачу даних з приладу по інтерфейсу в
      комп’ютер для подальшого опрацювання і документування.
         Зовнішній вигляд виготовлених зразків апаратури ВПП та ВПП-М
      показано на рис. 5. Розроблена апаратура для визначення поляризаційного

      потенціалу за одночасними вимірами постійних і змінних електричних напруг
      дає можливість додатково виявляти місця пошкодження захисного покриву за
      методом градієнта потенціалу та методом Пірсона.

                  а                        б

       Рис. 5. Вимірювач постійних і змінних електричних напруг та поляризаційного
                потенціалу: а – ВПП; б – ВПП-М з модулем GPS.

         Для розрахунку відстані l між вимірами за їх координатами
      використовуємо розклад у ряд Тейлора формули гаверсинусів

                             3        1    2 
                     3 2  3 2   2  1 2  2 2   2  
                 l    1       4        4      2   R,      (7)
                   6          2   2       
                                          
                                          
      де  – різниця координат по широті в радіанах,  – різниця координат по
      довготі в радіанах; середній радіус Землі R = 6371032 m.
         У четвертому розділі описано проведену експериментальну перевірку
      методу визначення поляризаційного потенціалу та метрологічні дослідження

      розробленої апаратури ВПП-М.
         Експериментальну перевірку методу проведено в лабораторних умовах на
      електрофізичній моделі, реалізованій у вигляді заступної електричної схеми
      межі металу з ізоляційним покривом в електропровідному середовищі (рис. 6).
      Відповідно до реальних значень параметрів феноменологічної схеми (рис. 1а)
      вибрано такі значення елементів заступної схеми: опір ізоляційного покриву
      R =100 kOm, поляризаційний опір R =22 kOm, опір електроліту в дефекті
                              p
       i
      (пошкодженні) ізоляційного покриву R =1 kOm, опір ґрунту R =10 Om, ємність
                              d
                                            g
      ізоляційного покриву C =0,01 μF, поляризаційна ємність C =23,65 μF.
                                                p
                       i
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17