Page 11 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 11

9

         Третій    розділ    присвячено    розробці    апаратури    вимірювань
      поляризаційного потенціалу (ВПП), яка повинна забезпечувати можливості
      вимірювати постійні і змінні з частотою 100 Гц напруги в діапазоні від 1 мВ до
      10 В, мати вхідний опір не менше 10 МОм, енергонезалежну пам'ять для
      масиву даних не менше 1000 вимірів потенціалів і координат, автономне
                                                  о
      живлення від акумуляторів, діапазон робочих температур від 0 до 30 С, малі
      масу і габарити.
         Розроблена апаратура ВПП-М, схема якої зображена на рис. 4, складається з
      аналогової та цифрової частин.


       Рис. 4. Функціональна блок-схема апаратури вимірювань постійних і змінних
             напруг та визначення поляризаційного потенціалу ВПП-М:
        1, 10 – високоомні вхідні підсилювачі; 2, 8, 11, 17 – масштабні підсилювачі;
          3, 12 – смугові фільтри; 4, 9, 13, 18 – детектори; 5, 14 – випрямлячі;
            6, 15 – детектори полярності; 7, 16 – прецизійні підсилювачі;
          19 – цифровий дисплей; 20 – аналогово-цифровий перетворювач;
         21 – мікроконтролер; 22 – модуль позиціонування GPS; 23 – клавіатура,
             24 – пам’ять; 25 – блок живлення; 26 – вихід на комп'ютер


         Аналогова частина апаратури складається з чотирьох вимірювальних
      каналів. Для міряння постійних напруг застосовано підсилювач з високим
      вхідним опором і малим зміщенням вихідної напруги та детектор полярності.
      Для міряння змінних напруг уведено попередні підсилювачі з високим вхідним
      опором і масштабні підсилювачі. Для виділення корисного сигналу від завад
      уведено смугові фільтри. Для випрямлення змінного сигналу введено
      випрямляч. З аналогових каналів сигнали подаються на входи аналого-
      цифрового перетворювача.
         Процес вимірювань здійснюється автоматично. Роботою апаратури керує
      мікроконтролер за спеціально розробленою програмою. На цифровий
      індикатор виводяться чотири виміряні напруги, визначений за формулою (1)
      поляризаційний потенціал, координати і час вимірювання. Забезпечено
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16