ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Науково-навчальний семінар молодих учених „Наукові школи ФМІ – естафети поколінь”

За ініціативи Ради молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту в інституті з ІІІ кварталу 2008 р. відновилися засідання Семінарів молодих учених, які з цього часу були названі: „Наукові школи ФМІ – естафети поколінь”.

Метою цих семінарів є підвищення професійної кваліфікації та наукового рівня молодих науковців і спеціалістів; обмін ідеями та підходами молодих науковців різних відділів, апробація нових наукових результатів, набуття досвіду публічного викладу та захисту основних положень роботи, звіти різноманітних стипендіатів; а також лекційні виступи провідних учених інституту для збільшення наукового світогляду молодих науковців і спеціалістів.
Співкерівниками даних семінарів були призначені пров. н.с. відділу водневих технологій та гідридного матеріалознавства Завалій Ігор Юліанович та ст.н.с. відділу відбору та обробки стохастичних сигналів Ісаєв Ігор Юрійович. З 1 вересня 2009р., разом з Завалієм І.Ю. семінаром керує н.с. відділу фізико-математичних основ неруйнівного контролю та діагностики Синявський Андрій Тадейович.
До засідань семінарів залучають молодих науковців і спеціалістів як з інституту, так і з інших академічних та освітянських закладів України.

За час з 2008р. на семінарі було заслухано наступні доповіді:

 

28 жовтня 2008 р.
„МЕХАНІКА РУЙНУВАННЯ І МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОГРЕС”
академік НАН України, д.т.н., професор Панасюк В.В.


 

25 березня 2009 р.
„РОДЗИНКИ ДЕГРАДАЦІЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ”
д.т.н., професор Никифорчин Г.М.

 

„ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ З КУТОВИМИ ВИРІЗАМИ”
д.ф-м.н., професор Саврук М.П.

 

„НОВІ ПОГЛИНАЧІ ВОДНЮ НА ОСНОВІ СПЛАВІВ МАГНІЮ”
к.х.н. Денис Р.В.


 

1 червня 2009 р.
„МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ І АНАЛІЗ СТОХАСТИЧНИХ КОЛИВАНЬ”
д.ф-м.н., професор Яворський І.М.


 

6 травня 2009 р.
„РІДКОМЕТАЛЕВА КОРОЗІЯ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ РЕАКТОРІВ СИНТЕЗУ І ДІЛЕННЯ”
к.т.н., н.с. Цісар В.П.


 

31 березня 2010 р.
„КОНСТРУЮВАННЯ АЛГЕБР ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ ЛОГАРИФМІЧНОГО ТИПУ”
д.т.н., проф. Воробель Р.А.


 

20 квітня 2010 р.
„ПРО ОЦІНКУ РОЗМІРУ КРИСТАЛІТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ РОЗШИРЕННЯ ПІКІВ НА ДИФРАКТОГРАМАХ”
інж. І-ої кат. Лютий П.Я.


 

20 травня 2010 р.
„ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИРОБІВ З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ”
ст.н.с., к.т.н. ЯСЬКІВ О.І.

 

„ВПЛИВ ТВЕРДОРОЗЧИННОГО ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ НА ОПІР ВТОМИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ”
аспірант з відривом від виробництва ТРУШ В.С.

 

„ДЕФОРМУВАННЯ ТА РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ В ОКОЛІ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕНЬ ПІД СТАТИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ”
інж. І-ої кат. ЮХИМ Р.Я.


 

21 червня 2010 р.
„РОЛЬ АКАДЕМІКА Г.В.КАРПЕНКА У РОЗВИТКУ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ МЕХАНІКИ РУЙНУВАННЯ”
член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор ПОХМУРСЬКИЙ В.І.


 

29 вересня 2010 р.
„ОЦІНЮВАННЯ ЦІННОСТІ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ МЕТОДОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ”
ст.н.с., к.т.н. Д.Г. ДОСИН


 

16 листопада 2010 р.
„РОЗРОБЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРУБОПРОВОДУ З ТРІЩИНО ПОДІБНИМИ ДЕФЕКТАМИ У РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ РІЗНОГО СКЛАДУ”
н.с., к.т.н., докторант О.Л. БІЛИЙ


 

22 листопада 2010 р.
„РОЗВИТОК МЕТОДІВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТОМОГРАФІЇ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ З КРИВОЛІНІЙНИМИ ГРАНИЦЯМИ ТА ЗА КРИВОЛІНІЙНИМИ ПРОЕКЦІЯМИ”
м.н.с. Р.І. РОМАНИШИН


 

22 листопада 2010 р.
„МЕТОД МАГНЕТО АКУСТИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ФЕРОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПЛОСКІ ТРІЩИНИ”
к.т.н., н.с Д.В. РУДАВСЬКИЙ


 

22 листопада 2010 р.
„ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ ТИТАНУ З ОКСИНІТРИДНИМИ ПОКРИТТЯМИ”
м.н.с. О.В. ТКАЧУК


 

25 листопада 2010 р.
„МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВІБРАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ВІД ТОНКОЇ ПЛАСТИНИ З ТРІЩИНОЮ”
м.н.с. І.Й. МАЦЬКО


 

25 листопада 2010 р.
„ОБРОБКА СИГНАЛІВ: ФАКТИ ТА ВИМИСЛИ”
ст.н.с., к.т.н. І.Б. КРАВЕЦЬ


 

09 лютого 2011 р.
„ПРОГРАМИ НАУКОВИХ ОБМІНІВ ФОНДУ ІМ. ФУЛБРАЙТА”
координатор програм для проведення наукових досліджень фонду ім. Фулбрайта НАТАЛЯ ЗАЛУЦЬКА


 

28 лютого 2012 р.
„ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТУ БЕРКГАУЗЕНА ДЛЯ ОЦІНКИ ВОДНЕВОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ ФЕРОМАГНЕТИКІВ”
д.т.н., професор В.Р. СКАЛЬСЬКИЙ


 

22 березня 2012 р.
„ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ ПОВЕРХНІ”
к. т. н., ст. н. с. Т.І. ВОРОНЯК


 

11 квітня 2012 р.
„ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ ЗА СКЛАДНОГО НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ”
д. т. н., ст. н. с. Я.Л. ІВАНИЦЬКИЙ
 
 
Powered by CuteNews